ม.พะเยาส่งเสริมผลิตสมุนไพรฟ้าทลายโจรสร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

     มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ เก็บเกี่ยวสมุนไพรฟ้าทะลายโจร บนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ “ภูกามยาวโมเดล” สู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน หลังเข้าทำการส่งเสริมให้ชุมชน โรงเรียน ทำการผลิตสมุนไพรฟ้าทลายโจร หวังต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในการสร้างรายได้

    รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย นำทีมคณบดี ผู้ช่วยคณบดี บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ (เภสัชกรยิปซี    ผู้คิดค้นยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ของประเทศไทยและของโลก) และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายเทวา ปัญญาบุญ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสถาน อำเภอภูซาง ร่วมเก็บเกี่ยวสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ภายใต้โครงการการสร้างเครือข่ายงานเชิงพื้นที่ “ภูกามยาวโมเดล” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้โรงเรียนบ้านสถาน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปลูกในพื้นที่ของโรงเรียน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ซึ่งสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ที่เก็บเกี่ยวในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้นำไปสาธิตการแปรรูปฟ้าทะลายโจร ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดให้มีการสร้างรายได้กับชุมชน

โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ (เภสัชกรยิปซี    ผู้คิดค้นยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ของประเทศไทยและของโลก) ระบุว่า สำหรับภูกามยาวโมเดลแค่ 11 เดือนได้ผลอย่างดีมากเลยเพราะได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวบ้านจากทางโรงเรียน รวมทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา สิ่งที่ต้องการก็คืออยากให้โดยเฉพาะที่โรงเรียนได้เรียนรู้รู้จักสมุนไพรให้รักต้นสมุนไพร และอยากให้มีรายได้ ซึ่งหากเป็นชาวบ้านทั่วไปก็อยากจะให้มีรายได้เสริม ซึ่งต่อไปก็จะเป็นต้นแบบให้ที่อื่น ซึ่งต่อไปชาวบ้านก็ต้องเรียนรู้ อีกอย่างหนึ่งชาวบ้านที่เขาเรียนรู้ก็จะนำไปปฏิบัติ ตรงนี้ก็จะเป็นอนาคตที่เราสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นสมุนไพรแค่ตัวเดียว ซึ่งจะมีการส่งเสริมสมุนไพรตัวอื่นๆตามมาอีกโดยให้เรียนรู้ไปทีละนิดซึ่งกระบวนการเรียนรู้ต้องใช้ระยะเวลา แต่ที่นี่ถือว่าประสบผลสำเร็จไปขั้นตอนหนึ่ง และจะขยายผลต่อไป

     สัมภาษณ์…ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ (เภสัชกรยิปซี    ผู้คิดค้นยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ของประเทศไทยและของโลก)

ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ระบุว่าอย่างที่เคยเรียนและทราบกันว่าทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นมากๆจริงๆในเรื่องของที่เราจะพัฒนาพื้นที่ สิ่งหนึ่งที่เราทำคือเรารู้ว่าเราคือผู้มีองค์ความรู้อยู่แล้ว ซึ่งจะทำอย่างไรที่จะสื่อสารและนำไปใช้กับพื้นที่ให้ได้ผลมากที่สุด เราก็นำภูมิปัญญาพื้นฐานของท้องที่มาคิดต่อว่าจะทำอย่างไรต่อไป ซึ่งเราโชคดีมากที่มีมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ได้หารือกันว่าพืชสมุนไพร อะไรที่จะใช้ได้ในขณะนี้ช่วงนั้น ก็เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 เราจึงได้มีการผลิตฟ้าทะลายโจรซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีโครงการอยู่แล้ว คือ 1 คณะ 1โมลเดล ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยต่อมาเราก็ได้พัฒนาเป็น 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ของความสำเร็จ ซึ่งเราคิดต่อไปว่านวัตกรรมเราจะทำอะไร ก็เลยเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรคุณภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจุดหมายปลายทางของเรา ก็คือเราจะทำสมุนไพรคุณภาพโดยพื้นฐานเริ่มต้นจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งตอนนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยวและสิ่งที่เป็นปลายทางก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องมีการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้และสร้างอาชีพ และสิ่งที่ตามมาชุมชนของเราก็จะเข้มแข็งด้วยรายได้เหล่านี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเราก็ได้พื้นที่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป

    สัมภาษณ์…รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา