ท่องเที่ยวแก่งห้วยน้ำดังคลายร้อนก่อนสงกรานต์คึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

     นักท่องเที่ยวและชาวบ้านจำนวนมาก ต่างเข้าชมและสัมผัสความสวยงาม รวมทั้งลงเล่นน้ำคลายร้อนบริเวณแก่งน้ำดัง ตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา กันอย่างคึกคัก หลังช่วงนี้ในสภาพอากาศในตอนกลางวันร้อนอบอ้าว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

     นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้าสัมผัสการเล่นน้ำ กันอย่างคึกคัก หลังทางหมู่บ้านได้จัดสถานที่ซึ่งเป็นแพไม้ ชุดโต๊ะนั่งบริเวณริมน้ำยม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งชาวบ้านเรียกว่าแก่งห้วยน้ำดัง  โดยพื้นที่บริเวณดังกล่าว จะมีโขดหินน้อยใหญ่ตั้งเป็นเกาะแก่งบริเวณกลางน้ำยม และชาวบ้านต่างเดินทางมาท่องเทียวพักผ่อนคลายร้อนกันเป็นจำนวนมากช่วงนี้

     โดยในช่วงฤดูแล้งในแต่ละปี สถานที่แห่งนี้จะสามารถสังเกตมองเห็นเกาะแก่งได้อย่างชัดเจน และบริเวณด้านหน้าของแก่งจะมีปริมาณน้ำที่ตื้นและพื้นน้ำจะเป็นสันทราย ที่ราบเรียบ จนทำให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งเด็กๆต่างเดินทางมาเล่นน้ำกันบริเวณนี้อย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งทางกลุ่มชาวบ้านได้รวมตัวกันในแต่ละปีจัดตั้งเป็นหมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้มีการจัดสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว โดยการจัดเป็นแพริมน้ำ โต๊ะรับประทานอาหารบริเวณริมน้ำยม ตลอดจนร้านจำหน่ายอาหารรองรับนักท่องเที่ยว

     โดยเฉพาะ ในช่วงวันหยุดช่วงฤดูร้อนนี้ ซึ่งขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและเริ่มเล่นน้ำกันอย่างคึกคัก ในช่วงบรรยากาศที่ร้อนในช่วงกลางวัน โดยผู้คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนและเล่นน้ำรวมทั้งนั่งรับประทานอาหารบริเวณริมน้ำกันอย่างคึกคัก จนทำให้บรรยากาศท่องเที่ยวก่อนคลายร้อนก่อนที่จะถึงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก


แชร์ข่าวพะเยา