ขยะออมบุญ

แชร์ข่าวพะเยา

    ชาวบ้านในชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมขยะออมบุญโดยการขอรับบริจาคขยะที่เหลือใช้จากชาวบ้าน เพื่อจัดทำผ้าป่าขยะ นำเงินช่วยเหลือสวัสดิการสงเคราะห์ให้กับชุมชน วัด โรงเรียน รวมทั้งลดปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะ

พระเทพญาณเวที เจ้าเอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ร่วมพิธีการรับมอบผ้าป่าขยะ ที่ทางชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาได้จัดขึ้น ตามโครงการ ขยะออมบุญ ที่ทางชุมชนร่วมกับทางวัด โรงเรียนได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำเงินที่ได้เข้าทำการมอบเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ให้กับชุมชน วัด โรงเรียนในพื้นที่ โดยได้ขอรับบริจาคขยะดังกล่าวนั้นกับทางชาวบ้าน ตลอดจนถึงผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคทุกพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะมีทั้งชาวบ้านในชุมชน ตลอดจนถึงเยาวชนของโรงเรียนในพื้นที่ ร่วมกันรับบริจาค ซึ่งจะมีการดำเนินการในทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของสิ้นเดือน เพื่อนำเงินที่ได้เป็นสวัสดิการของชุมชน นอกจากนั้นยังสามารถที่จะลดปัญหาในเรื่องของขยะในชุมชน ซึ่งหากมีผู้สนใจที่จะร่วมบริจาคขยะดังกล่าว ก็สามารถที่จะติดต่อได้โดยทางชุมชนจะเดินทางไปรับด้วยตนเอง ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-8584952


แชร์ข่าวพะเยา