หนุ่มใหญ่วัย 64 ปีทำเกษตรผสมผสานปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างเงิน

แชร์ข่าวพะเยา

      หนุ่มใหญ่วัย 64 ปีในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยข้าว่กำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ทำการเกษตรผสมผสาน ซึ่งมีทั้งการปลูกพืชผักพื้นบ้าน ผลไม้ การเลี้ยงปลา ซึ่งเน้นในเรื่องของการอยู่อย่างพอเพียง นอกจากนั้นยังทำการปลูกองุ่น และดอกคอสมอส เพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงนี้

นายดิเรก ละอองเอี่ยม หนุ่มใหญ่วัย 64  ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูแปลงเกษตรผสมผสาน ที่มีทั้งพืชผักพื้นบ้าน ผลไม้ การเลี้ยงปลา ที่เขาใช้พื้นที่จำนวน 2 ไร่เศษ ทำการทำการเกษตรผสมผสาน ซึ่งมีกิจกรรมทั้งการปลูกพืชผักพื้นบ้านเช่น บวบ พริก มะเขือเทศ ตลอดจนผลไม้ ที่มีทั้งฝรั่ง มะม่วง มะละกอ และพืชผักอื่นๆหลากหลายชนิด ตลอดจนถึงการเลี้ยงปลา นอกจากนั้นเขายังได้มีการปลูกแปลงองุ่นและดอกคอสมอส รวมทั้งปรับพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

โดยนายดิเรก ละอองเอี่ยม ระบุว่า ก่อนหน้านั้นตนเองใช้พื้นที่ตรงนี้ทำการปลูกดอกคอสมอสเป็นแปลงใหญ่รองรับนักท่องเที่ยว แต่มาถูกผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 หลังจากนั้นตนเองเลยปรับเปลี่ยนพื้นที่มาทำการเกษตรผสมผสาน และนำองุ่นสายพันธ์มารู สีม่วง สีแดง และโทมาฮอก สีเขียว มาทำการปลูกไว้ ซึ่งขณะนี้ใกล้ได้ผลผลิตแล้ว นอกจากนั้นตนเองยังได้ปลูกดอกคอสมอสไว้สำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายรูป ซึ่งคาดว่าในช่วงก่อนสงกรานต์นี้จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ สำหรับพืชผัก ผลไม้ต่างๆก็จะมีการปลูกไว้แทบทุกชนิดซึ่งขณะนี้สามารถให้ผลผลิตได้แล้ว รวมทั้งการเลี้ยงปลา ซึ่งในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ตรงนี้ก็จะมีการทำการเกษตรผสมผสาน และปรับพื้นที่บางส่วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเหมือนก่อนหน้าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในนามสวนเกษตร “ละอองพามรัก”

     สัมภาษณ์…นายดิเรก ละอองเอี่ยม อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 134/2 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา