บรรยากาศของการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.วันแรกไม่คึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

       บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดพะเยาวันแรก บรรยากาศค่อนข้างที่ไม่คึกคัก โดยผู้สมัครชื่อดังรวมทั้งอดีต ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จากพรรคพลังประชารัฐ 2 เขต ยังไม่เดนทางมาสมัครในวันนี้ ซึ่งวันนี้ มีผู้สมัครจาก 5 พรรคการเมือง ส่งผู้สมัครลงรับสมัครเลือกตั้งในวันแรกทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัครรวม 13 ราย ขณะที่พรรคเพื่อไทย เดินทางมาสมัครเพียงคนเดียวในพื้นที่เขตที่ 2 ขณะที่พรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติ ยังไม่ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในวันแรกในครั้งนี้ โดยมีผู้สมัครที่เดินทางมารับสมัครเลือกตั้งจาก 5 พรรค ซึ่งประกอบด้วยพรรคเพื่อไทย 1 เขต พรรคประชาธิปัตย์ 3 เขต พรรคก้าวไกล 3 เขต พรรคเสรีรวมไทย 3 เขตพรรคภูมิใจไทย 3 เขต รวม 13 คน

    สำหรับรายชื่อผู้สมัครวันแรก เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัคร จำนวน 12 คน ประกอบด้วยเขตที่ 1 (พะเยา.แม่ใจ) มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 4 คน หมายเลข 1 นายสุรพล เต็มสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข 2 นายวิสา บุญนัดดา พรรคก้าวไกล หมายเลข 3 นายชยุต กิจธำรงสุนทร พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4 ร.ต.เผ่า ศรีวิชัย พรรคเสรีรวมไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 (เชียงคำ จุน.ภูซาง)  หมายเลข 1 นางสาวฉลองขวัญ บุญรักษา พรรคภูมิใจไทยหมายเลข 2 นายวิทวัส รัชตาจ้าย พรรคก้าวไกล หมายเลข 3 นายจำรัส สักลอ พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข 4 พลตำรวจตรีธรรมนูญ มั่นคง พรรคเพื่อไทย เขตเลือกตั้ง 3 ดอกคำใต้ ,ปง,เชียงม่วน,ภูกามยาว) สามหมายเลข 1 นายมนัสศักดิ์ บุญมีตระกูล พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 2 นายสมหวัง วรกิจพาณิชย์ พรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 3 นายดลธรรม ธรรมเดช พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 4 นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย พรรคก้าวไกล


แชร์ข่าวพะเยา