กกต.มั่นใจจัดเลือกตั้งพะเยาไม่มีปัญหา

แชร์ข่าวพะเยา

     กกต.พะเยา มั่นใจจัดการ การรับสมัครเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งพะเยา จะไม่มีปัญหา โดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแข่งขันเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่รุนแรง ขณะที่ผู้สมัครที่ลงรับสมัครเลือกตั้ง แต่ละรายมีความมั่นใจว่าตนเองจะสามารถเอาชนะเลือกตั้งได้ เนื่องจากมั่นใจในนโยบายพรรคของตนเองที่จะสามารถเอาชนะใจประชาชนได้

นายกิตติพงษ์ ดรุมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ระบุว่า การรับสมัคร ส.ส.วันแรกในวันนี้ ซึ่งจังหวัดพะเยามี ส.ส. 3 เขต เรารับสมัครในสถานที่เดียวกัน คือสโมสรเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งได้มีการจัดเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งซักซ้อมเจ้าหน้าที่รับสมัครจากเขตต่างๆที่มารับร่วมที่นี่ทั้ง 3 เขต บรรยากาศสำหรับการรับสมัครในวันนี้ เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีผู้ที่มาสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขตมีจำนวนเขตละ 4 ท่าน ซึ่งได้มีการจับฉลากหมายเลขเป็นที่เรียบร้อยและเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย ในส่วนของการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มีการศึกษาข้อมูลของผู้รับสมัครเลือกตั้งและพินิจพิจารณาในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตนเอง ในส่วนสถานการณ์การเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยานั้นคาดว่าจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเนื่องจากการแข่งขันในพื้นที่นั้นไม่รุนแรงเหมือนที่อื่นๆซึ่งจะสามารถดำเนินการเลือกตั้งได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม     สัมภาษณ์…นายกิตติพงษ์ ดรุมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา

     ขณะที่ผู้สมัครที่เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งในวันนี้และถือเป็นตัวเต็งคนหนึ่ง ที่จะได้รับการเลือกตั้งจากพรรคเพื่อไทย เขต 2 ระบุว่า ในขณะนี้ตนเองมั่นใจว่าจะสามารถที่จะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ เนื่องจากนโยบายดีๆจากพรรคเพื่อไทย ซึ่งจากการเดินทางเข้าพบปะกับประชาชนพบว่าประชาชนมีการตอบรับที่ดี และรับว่าที่ผ่านมามีความทุกข์ยากอย่างไร ดังนั้นตนเองจึงมั่นใจว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยจะสามารถเอาชนะใจประชาชนในพื้นที่ได้ และทำให้ตนเองชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้

     สัมภาษณ์… พลตำรวจตรี ธรรมนูญมั่นคง ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย พะเยา เขต 2

     ขณะที่นายสุรพล เต็มสวัสดิ์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 ระบุว่า ในส่วนของความมั่นใจของตนเองนั้นในการลงรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ ตนเองมีความมั่นใจว่านโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่ถือเป็นพรรคที่เก่าแก่และถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นพรรคที่ริเริ่มโครงการต่างๆรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทุกเรื่องของประเทศไทย เช่น อสม.ก็ดี ชมรมผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เริ่มต้นมาก่อน ซึ่งจะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะไม่มีใครเป็นเจ้าของ ในการลงรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ ตนเองมองว่าปัญหาในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่เป็นภาระหนักอกทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องหนี้สินของเกษตรกร ซึ่งได้วางนโยบายไว้มากอบกู้ภาระหนี้สินของเกษตรกร โดยตนเองจะนำเสนอวิธีการขั้นตอนการดำเนินการในการลดและปลดหนี้ของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินแห่งไหนก็ดี ในส่วนครั้งนี้ตนเองมั่นใจนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์และได้กำหนดนโยบายไว้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น ชาวนา 30,000 บาทต่อครัวเรือน ต่อยอดแปลงใหญ่ กลุ่มละ 3,000,000 ธนาคารชุมชนและธนาคารหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 ล้านบาท ชมรมผู้สูงอายุ ทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30,000 บาท ซึ่งเชื่อว่าหากทุกกลุ่มมีเงินทุนที่จะประกอบอาชีพก็จะสามารถทำให้กลไกอื่นๆสามารถที่จะเดินได้ ดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวพะเยาจะให้การสนับสนุนในส่วนของผู้รับสมัครเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาธิปัตย์

     สัมภาษณ์…. นายสุรพล เต็มสวัสดิ์ ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ พะเยา เขต 1


แชร์ข่าวพะเยา