มหกรรมเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1

แชร์ข่าวพะเยา

      สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม “มหกรรมเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 โดยการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการเกษตร ตลอดจนถึงประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางด้านการเกษตรของพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ถือเป็นพื้นที่ทางด้านการเกษตรที่สำคัญของภาคเหนือตอนบนอีกจังหวัดหนึ่ง

การประกวดพืชผลยักษ์ที่มีทั้ง ขนุน มะพร้าว กล้วย ฟักทอง ตลอดจนถึงการจำหน่ายผลผลิตทางด้านการเกษตรหลากหลาย เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “มหกรรมเกษตรแฟร์ครั้งที่ 1 ”ที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาและจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันจัดขึ้น ที่บริเวณลานสนามฟุตบอลเอสวี บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของด้านการผลิต การตลาด เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสพัฒนาในเรื่องสินค้าทางด้านการเกษตรและให้มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางทางด้านการตลาด

     โดยกิจกรรม มหกรรมเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และวิชาการทางด้านการเกษตร การจำหน่ายสินค้าเกษตรหลากหลาย นอกจากนั้นยังได้มีการจัดการประกวดพืชผลยักษ์ การประกวดแพะแกะ การประกวดลาบพื้นเมือง การประกวดธิดาเกษตร โดยในงานได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 เมษายนไปจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2566 ซึ่งจะมีกิจกรรม ให้เที่ยวชมงานตลอดจนถึงเลือกซื้อผลผลิตทางด้านการเกษตร จากชาวสวนโดยตรงหลากหลายตลอดทั้งวัน


แชร์ข่าวพะเยา