พาณิชย์ ออนทัวร์ทั่วไทยลดราคาสินค้าช่วยเหลือประชาชน

แชร์ข่าวพะเยา

     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาจัด โครงการ “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ หลังประสบภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช จึงได้จัดสินค้าลดราคาช่วยเหลือประชาชน

ชาวบ้านจำนวนมาก ต่างเดินทางเข้าทำการหาซื้อข้าวของเครื่องบริโภค เช่น หมูเนื้อแดง  น่องไก่ติดสะโพก  ไข่ไก่ เบอร์ 2-3  น้ำตาลทราย บรรจุถุง  น้ำมันพืชปาล์ม  ข้าวสาร บรรจุ ข้าวหอมมะลิ  นอกจากนั้น ยังมีการจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ทั้งในและต่างจังหวัด กันอย่างคับคั่ง ที่ บริเวณสนาม SV ฟุตซอลคลับ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา หลังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ หลังประสบภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช จึงได้จัดสินค้าลดราคาช่วยเหลือประชาชน

โดยมี นางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากสถานการณ์สงครามรัสเซียกับยูเครนที่ยังไม่มีที่ท่าจะคลี่คลายลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เกิดภาวะเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นเกิดความผันผวนทางการเงิน ทำให้สินค้ากลุ่มพลังงานปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกราคาในตลาดโลก ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตต่างๆ ทั้งการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบ ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างหลีกเสี่ยงไม่ได้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลเสริมสร้างประสิทธิภาพการค้าภายในประเทศ ตลอดจนดูแลปากท้องของประซาชน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการลดภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชน จึงได้ดำเนิน “โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและลดภาระค่าครองชีพประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยและการจ้างงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพประจำวันในราคาประหยัด ชะลอการปรับขึ้นราคา ช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกร

      จังหวัดพะเยา เป็น 1 ใน 76 จังหวัดเป้าหมายของการดำเนินโครงการฯ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้า “โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดพะเยา จำนวน 4 ครั้ง จำหน่ายสินค้า 3 วัน ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 – 9 เมษายน 2566 ณ บริเวณสนาม SV ฟุตซอลคลับ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา ครั้งที่ 2 วันที่ 11-13 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ ครั้งที่ 3 วันที่ 19-21 เมษายน 2566 ณ ตลาดประชารัฐ กาดปังม่วนใจ สไตล์คนน้ำยม อำเภอปง ครั้งที่ 4 วันที่ 23-25 เมษายน 2566 ณ ตลาดนัดเชียงคำเมืองใหม่ อำเภอเชียงคำ โดยภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพสินค้า OTOP และสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ การจำหน่ายสินค้านาทีทอง และกิจกรรมอื่นๆ กิจกรรมกรแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงมินิคอนเสิร์ต และที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน จังหวัดพะเยา มีการจำหน่าย สินค้าไฮไลท์ ที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนที่ราคาต่ำกว่าท้องตลาด ร้อยละ 20 – 40 จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย หมูเนื้อแดง ราคา 100 บาท/กิโลกรัม น่องไก่ติดสะโพก ราคา 50 บาท/กิโลกรัม ไข่ไก่ เบอร์ 2-3 ราคา 80 บาท/แผง น้ำตาลทราย บรรจุถุง 1 กิโลกรัม ราคา 15 บาท/ถุง น้ำมันพืชปาล์ม บรรจุขวด 1 ลิตร ราคา 35 บาท/ขวด และ ข้าวสาร บรรจุถุง 5 กิโลกรัม แบ่งเป็นข้าวขาว 5% ราคา 70 บาท/ถุง และข้าวหอมมะลิ ราคา 100 บาท/ถุง นอกจากนั้น ยังมีการจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ทั้งในและต่างจังหวัด เข้าร่วมจำหน่าย กว่า 100 บูธ


แชร์ข่าวพะเยา