ท่องเที่ยวคลายร้อนอ่างเก็บน้ำห้วยนกเก๊าคึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

     วัยรุ่นหนุ่มสาวจำนวนมาก ต่างเริ่มเดินทางเข้าท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลายร้อน ที่อ่างเก็บน้ำห้วยนกเก๊า ในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอเดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หลังจากที่สภาพอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยว ต่างพากันมาพักผ่อนคลายร้อน เล่นน้ำ กันที่อ่างเก็บน้ำห้วยนกเก๊า เป็นจำนวนมาก ขณะที่ทางเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดสร้างแพอาหารไว้รองรับนักท่องเที่ยวจำนวนหลายซุ้ม  ที่ยื่นเข้าไปในน้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศริมน้ำอย่างใกล้ชิด  

วัยรุ่นหนุ่มสาวตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างเริ่มเดินทางเข้าท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศอ่างเก็บน้ำ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยนกเก๊า  ในนพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กันอย่างคึกคักในช่วงนี้เพื่อคลายความร้อน หลังจากที่สภาพอากาศในพื้นที่ร้อนอบอ้าวในช่วงนี้ ด้านบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ต่างนำอาหารและของกินของใช้ออกมาจำหน่ายบริเวณริมน้ำ ที่ทางเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้จัดสร้างแพอาหารไว้รองรับ โดยทำการสร้างเพิง ซุ้มนั่งพักรับประทานอาหารบริเวณริมน้ำ ที่ยื่นรับสัมผัสบรรยากาศน้ำอย่างใกล้ชิด และอุปกรณ์เล่นน้ำ เช่นห่วงยางไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยว และสถานที่ดังกล่าวนั้น ยังเตรียมไว้เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ด้วย ซึ่งในขณะนี้วัยรุ่นหนุ่มสาว รวมทั้งนักท่องเที่ยว จำนวนมาก ต่างเริ่มเดินทางมาพักผ่อน เล่นน้ำคลายร้อน บริเวณอ่างเก็บน้ำ กันอย่างสนุกสนาน ส่งผลทำให้บรรยากาศท่องเที่ยวในช่วงนี้เริ่มเป็นไปอย่างคึกคัก

โดยนายชัยโย คำเชื้อ ชาวบ้านแกนนำในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าว ระบุว่า อ่างเก็บน้ำดังกล่าวชาวบ้านเรียกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยนกเก๊า ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่เป็นโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พึ่งทำการก่อสร้างเสร็จเมื่อกลางปี 2565 โดยมีความต้องการที่จะเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนใช้ในด้านการเกษตรซึ่งต่อมาในช่วงนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จึงได้ร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนนี้รวมทั้งรับเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน จึงได้จัดสร้างซุ้มอาหารและพักผ่อนขึ้นบริเวณโดยรอบของอ่างเก็บน้ำดังกล่าว ซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ในขณะนี้ก็เริ่มมีผู้คนเดินทางเข้าท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องแล้ว และอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก็ยังที่จะสามารถเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากมีความลึกบริเวณโดยรอบไม่มากนักและน้ำก็สะอาด ประกอบกับมีสถานที่ของอ่างเก็บน้ำไม่ไกลจากชุมชนและเดินทางสะดวกมาก ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนเข้าท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงนี้จะมีมีบรรดานักท่องเที่ยว ต่างพาพาครอบครัวมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก

     สัมภาษณ์…นายชัยโย คำเชื้อ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 271 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา