น้ำกว๊านแห้งกระทบท่องเที่ยวพายเรือไหว้พระ

แชร์ข่าวพะเยา

    สถานการณ์น้ำกว๊านพะเยา ที่แห้งลงและลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมท่องเที่ยวพายเรือไหว้พระวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา จนขณะนี้ต้องหยุดให้บริการโดยไม่มีกำหนดขณะที่ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาล่าสุดอยู่ที่ 5.026 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าหากไม่มีการผันน้ำมาจากแหล่งน้ำอื่นหรือฝนตกลงมาจะเกิดวิกฤติอย่างแน่นอน

    ผู้ดูแลท่าเรือวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ต้องนำแผ่นประกาศปิดท่าเรือ เข้าทำการปิดประกาศให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ หลังต้องทำการปิดท่าเรือที่นำนักท่องเที่ยวเข้าพายเรือไหว้พระบริเวณวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยาลงอย่างไม่มีกำหนด หลังสถานการณ์น้ำกว๊านพะเยาแห้งและลดลง อย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้เรือพายที่นำนักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากการตื้นเขินของกว๊านพะเยาและไม่สามารถที่จะนำเรือบรรทุกผู้โดยสารเข้าท่องเที่ยวได้ จึงต้องทำการปิดท่าเรืออย่างไม่มีกำหนด จนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างหนัก นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อที่จะใช้บริการเรือพายไหว้พระกลางกว๊ษนพะเยาต่างต้องเดินทางมาอย่างผิดหวัง เพียงแต่นักท่องเที่ยวบางส่วนต้องเดินทางมาถ่ายรูปบริเวณท่าเรือเพื่อเป็นการทดแทน

    โดยนางสาวรัชนก ใจสะอาด ผู้ดูแลท่าเรือวัดติโลกอาราม ระบุว่า จากสถานการณ์น้ำกว๊านพะเยาลดลงอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้เรือพายไม่สามารถที่จะนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวไปไหว้พระที่กลางกว๊านพะเยาได้ จึงทำให้ท่าเรือต้องทำการปิดตัวลงอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาหรือมีการเติมน้ำจากแหล่งน้ำอื่นๆเข้าสู่กว๊านพะเยา กิจกรรมพายเรือไหว้พระกลางน้ำ ก็คงต้องหยุดไปในช่วงนี้ และคงต้องรอมาตรการของทางราชการที่จะเข้าดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวให้สามารถที่จะกลับคืนมาเหมือนเช่นเดิมได้

    สัมภาษณ์… นางสาวรัชนก ใจสะอาด ผู้ดูแลท่าเรือวัดติโลกอาราม ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

    ขณะที่ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาล่าสุดอยู่ที่ 5.026 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุที่ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าหากไม่มีการผันน้ำมาจากแหล่งน้ำอื่นหรือฝนตกลงมาจะเกิดวิกฤติอย่างแน่นอน


แชร์ข่าวพะเยา