น้ำกว๊านแห้งกระทบประมงพื้นบ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์น้ำกว๊านพะเยา แห้งและเกิดวิกฤติอย่างต่อเนื่อง กระทบประมงพื้นบ้าน ถึงแม้ในช่วงนี้จะหาปลาได้เป็นจำนวนมาก แต่ในเรื่องของการเดินทางของเรือประมงพื้นบ้าน ไม่สามารถที่จะสัญจรได้สะดวก เนื่องจากการตื้นเขินของตะกอนดินทำให้เรือพายไม่สามารถสัญจรได้ ขณะที่เรือจำนวนมากติดตะกอนดินจนไม่สามารถนำเรือออกหาปลาได้ ล่าสุดน้ำในกว๊านพะเยามีปริมาณอยู่ที่ 3.286 ลูกบาศก์เมตร จากความทุกข์ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร

      เรือประมงพื้นบ้านของชาวประมงพื้นบ้านบ้านสันแกลบดำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นับ 10 ลำ ต้องจอดทิ้งไว้บริเวณริมฝั่งและบางลำไม่สามารถที่จะออกจากท่าเรือได้เนื่องจากติดตะกอนดิน จากการแห้งขอดของปริมาณน้ำ ในกว๊านพะเยาอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบให้อาชีพประมงพื้นบ้าน ซึ่งขณะนี้ไม่สามารถที่จะใช้เรือพายสัญจรได้อย่างสะดวกเนื่องจากความตื้นเขินของกว๊านพะเยาและตะกอนดินที่มีโคลนค่อนข้างลึกมาก จึงส่งผลให้กระทบกับการทำประมงพื้นบ้านที่อาศัยเรือพายในการออกหาปลา

      โดยนายสมชาย แผ่นทอง ชาวประมงพื้นบ้าน ในชมชนบ้านสันแกลบดำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ระบุว่า ปัจจุบันในเรื่องผลกระทบจากอาชีพประมงพื้นบ้านสืบเนื่องจากการตื้นเขินของกว๊านพะเยาและปริมาณน้ำที่เหลือน้อยมาก จนเกิดสันดอนไปทั่วบริเวณกว๊านพะเยาถึงแม้จะมีการหาปลาได้เป็นจำนวนมากในช่วงนี้ แต่ก็มีความยากลำบากในเรื่องของการสัญจรเดินทางของเรือพาย เนื่องจากความตื้นเขินของกว๊านพะเยา ประกอบกับตะกอนดินที่เป็นโคลนค่อนข้างที่จะลึกมาก จึงส่งผลให้การเดินทางออกหาปลาในช่วงนี้ค่อนข้างลำบากมากโดยตนเองเห็นว่าหากไม่มีการขุดลอกกว๊านพะเยาและนำดินออกจากกว๊านพะเยาและการบริหารน้ำที่ดี ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้ เนื่องจากในปีนี้ตะกอนดินค่อนข้างที่จะสะสมเป็นจำนวนมาก หลังจากที่เกิดสภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมา

      สัมภาษณ์… นายสมชาย แผ่นทอง ประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านสันแกลบดำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา โทร.094-8320867

     ขณะที่ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาล่าสุดมีน้ำอยู่เพียง 3.286 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 55,6 ล้านลูกบาศก์เมตร และถือว่าเกิดวิกฤติอีกครั้งหนึ่งสำหรับปริมาณน้ำในกว๊านพะเยา ในรอบหลายปี


แชร์ข่าวพะเยา