สถานี ควบคุม ไฟป่าพะเยา จัดงานโครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้า สถานี ควบคุม ไฟป่าพะเยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​ 15 (เชียงราย)  จัดงานโครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๋อมดง ม.7 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา หมู่บ้านเครือข่ายร่วม จำนวน 12 หมู่บ้าน โดยมี นายขวัญตระกูล หาญกล้า ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธาน   เกี่ยวกับ  สถานการณ์ ไม่มีไฟป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ


แชร์ข่าวพะเยา