คัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร

แชร์ข่าวพะเยา

คัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายวิจิตร วงค์ไชย ผุ้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมด้วย นายนคร สรรพานิช นายกสมคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคม- สตรีพะเยา  ประธานชมรมครูเก่าฯ ตัวแทนสมาคมผู้ปกรองนักเรียนฯตัวแทนกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯนักเรียน และสื่อมวลชน ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบร้านอาหาร โดยมีผู้ประกอบการจำนวน 17 รายประกอบด้วยอาหารคาวหวาน และเครื่องดื่มทางโรงเรียนจะทำการคัดเลือกไว้ 14 รายเพื่อประกอบการอาหารให้ทางโรงเรียนในปีการศึกษา 2566


แชร์ข่าวพะเยา