เสธ.หิ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนักศึกษา

แชร์ข่าวพะเยา

     เสธ.หิ พร้อมผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมุ่งหวังว่าหากพรรครวมไทยสร้างชาติได้กลับมาเป็นรัฐบาลก็จะมีการผลักดันในเรื่องของการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ถือว่าเป็นคลังแห่งความรู้ของจังหวัด ให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น

      เสธ.หิมาลัย ผิวพรรณ แกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติ นำผู้สมัคร ของพรรคทั้ง 3 เขต ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทำการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท่ามกลางนักศึกษาที่เข้ารับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 300 คน โดยประเด็นในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ที่เด็กเยาวชนต้องการที่จะให้หน่วยงานของรัฐได้สนใจในเรื่องของการส่งเสริมและให้มีทุนการศึกษา กับนักศึกษาที่ด้อยโอกาส รวมทั้งในเรื่องของการเกณท์ทหารที่มีข้อจำกัดกับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่ยังคงมีการเรียนและศึกษาอยู่ แต่มีอายุ ที่จะต้องเกณฑ์ทหารและบางรายได้ไปเป็นทหาร จึงเสียโอกาสในการที่จะศึกษาและเรียนช้าไป ดังนั้นจึงเห็นควรที่จะพัฒนาในเรื่องของทหารให้มีทหารมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น

     โดยเสธ.หิมาลัย ระบุว่า การที่พรรครวมไทยสร้างชาติมารับฟังความคิดเห็นของน้องๆนักศึกษาดังกล่าวนั้น เนื่องจากว่าต่อไปในอนาคตนักศึกษาเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติดังนั้นจึงอยากจะมารับฟังความต้องการของน้องนักศึกษาว่าเขามีแนวความคิดอย่างไร ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ถือว่าเป็นคลังของความรู้ดังนั้นจึงอยากจะมาฟังความคิดเห็นดังกล่าว เพื่อที่หากพรรครวมไทยสร้างชาติได้กลับมาเป็นรัฐบาล ก็จะนำในเรื่องของความต้องการเหล่านี้ไปดำเนินการ ในส่วนพื้นที่จังหวัดพะเยา พรรครวมไทยสร้างชาติ หากได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกก็จะดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาทั้งแหล่งน้ำ การท่องเที่ยว ตลอดจนถึงผลักดันในเรื่องของการก่อสร้างสนามบินในพื้นที่ เพื่อให้เป็นรูปธรรมขึ้น

สัมภาษณ์… เสธ.หิมาลัย ผิวพรรณ แกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติ


แชร์ข่าวพะเยา