ร.พ พะเยาเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่24 เมษายน 2566 เวลา13:30 น.  นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยาและคณะทำงานตามโครงสร้างICS  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ของ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  โดยจะเป็นการฝึกซ้อมแผนแบบบนโต๊ะ รองรับระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยบริหารระบบผ่าน web EOC ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ซึ่งประกอบด้วย (1)ระบบเฝ้าระวัง และสื่อสารเตือนภัย (SATและ Risk communication)(2)ระบบบริหารจัดการทรัพยากรและส่งกำลังบำรุง Logistics (3)ระบบปฏิบัติการ(Operation) และ(4) ระบบรายงานสถานะของEOC ตามพิกัดพื้นที่  โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิชรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบwebexโดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ฝากประเด็นเรื่องภัยสุขภาพเพิ่มอีก2 ภัยคือ 1 .ภัยจากคลื่นความร้อนและHeat stroke 2. ภัยจากความมั่นคง ปลอดภัยทางcyber (cyber security) และจังหวัดพะเยา จะร่วมฝึกซ้อมแผนระบบบัญชาการเหตุการณ์ แบบบนโต๊ะ ในรูปแบบ virtual table top exercise กับจังหวัดในเขตสุขภาพที่1และ2 ตามสถานการณ์ของพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในวันที่25 เมษายน2566 เวลา09:00 น. ผ่านระบบweb conference ของกระทรวงสาธารณสุข


แชร์ข่าวพะเยา