พะเยา คณะสงฆ์ จังหวัด จัดพิธีขอฝนแบบล้านนา

แชร์ข่าวพะเยา

     คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา จัดพิธีกรรมขอฝนแบบล้านนา โดยการสวดถอนและเทศนาธรรมมัจฉราชา หรือคาถาปลาช่อน ซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่าจะทำให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล และมีความอุดมสมบูรณ์ หลังสถานการณ์น้ำกว๊านพะเยาแห้งขอดมีปริมาณน้ำไม่ถึง 8 เปอร์เซนต์

พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงคำ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีณรงค์   โรจนโสทร และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตลอดจนถึงชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันทำพิธีกรรมขอฝนแบบล้านนา ที่บริเวณลานพญานาค ริมกว๊านพะเยา หลังสถานการณ์น้ำกว้านพะเยา มีปริมาณที่น้อยมากและเริ่มส่งผลกระทบทั้งในเรื่องของการผลิตน้ำประปา การประมง การเกษตร ตลอดจนถึงทัศนียภาพ ทางจังหวัดพะเยาจึงได้จัดพิธีกรรมขอฝนแบบล้านนาขึ้น ซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่าจะทำให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลและมีความอุดมสมบูรณ์ โดยในพิธีได้จัดให้มีการสวดถอน โดยพระสงฆ์ 4 รูป พิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 พิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นประดิษฐานบนแท่นพิธี การแสดงธรรมมาเทศนาพิธีพุทธาภิเษกขอฝน โดยการแสดงพระธรรมมาเทศนามัจฉราชา หรือคาถาปลาช่อน ซึ่งการทำพิธีดังกล่าวนั้นถือเป็นความเชื่อของชาวล้านนา ที่เชื่อว่าหากฟ้าฝนแล้งและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็จะกระทำพิธีดังกล่าว เพื่อให้ฝนฟ้าตกลงมายังในพื้นที่ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ


แชร์ข่าวพะเยา