โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับชมรมพยาบาลจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2566

แชร์ข่าวพะเยา

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับ ชมรมพยาบาลจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญประจำปี พ.ศ.2566 : Our Nurses. Our Future. “พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา” เพื่อสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่ทำประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ โดย แพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาท และ นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล กล่าวรายงาน พร้อมนำกล่าวปฏิญาณตน ร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล

ทั้งนี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล ซึ่งเป็นวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่อง และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2514 โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย  การจัดบอร์ดเชิดชูเกียรติ มิสฟลอเรนซ์ ไนติ้งเกล  นิทรรศการ/ให้คำปรึกษาสุขภาพเพื่อดูแลตนเอง PM 2.5 ภัยร้ายของสุขภาพปอดและทางเดินหายใจ นิทรรศการ International nurses day theme: Our Nurse Our Future ให้ความรู้เกี่ยวกับ Heat stroke ให้บริการบริจาคโลหิตและอวัยวะและตรวจหากรุ๊ปเลือดฟรี ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา