ม.พะเยา เดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566

แชร์ข่าวพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน จำนวนกว่า 500 คน ร่วมเดินขบวนเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566


แชร์ข่าวพะเยา