จิบกาแฟแลสวนลิ้นจี่ ส่งเสริมตลาดลิ้นจี่พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แลสวนลิ้นจี่” เพื่อเป็นส่งเสริมทางด้านการตลาดผลผลิตลิ้นจี่ ในพื้นที่อำเภอแม่ใจและจังหวัดพะเยา ซึ่งในปีนี้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากเกษตรกรหันมาปลูกลิ้นจี่คุณภาพเกรดพรีเมี่ยมกันเป็นจำนวนมาก โดยคาดว่าผลผลิตจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

      ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายนฤมิตร สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันเข้าทำการจัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แลสวนลิ้นจี่” ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา หลังผลผลิตลิ้นจี่เริ่มจะออกสู่ตลาดในช่วงกลางเดือนนี้ ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม โดยในปีนี้ผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่ส่วนใหญ่เกษตรกรหันมาผลิตลิ้นจี่แบบคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม และเป็นลิ้นจี่คุณภาพ GI หรือผลผลิตบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ออกจำหน่ายจึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดและเกษตรกรสามารถจำหน่ายได้ราคาสูง ซึ่งในปีนี้คาดว่าผลผลิตลิ้นจี่อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งปัจจุบันมีการสั่งจองล่วงหน้ามาเป็นจำนวนมาก

     โดยว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ลิ้นจี่ถือเป็นผลไม้ประจำจังหวัดพะเยา โดยตอนนี้เรามีการส่งเสริมเรื่องคุณภาพ โดยยกระดับให้เป็นผลไม้ GI และเป็นผลไม้ที่ปลอดจากสารเคมีและ ใช้แนวทางการป้องกันแบบอินทรีย์ โดยทางจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งภาคีเครือข่ายทางด้านเกษตรมาช่วยในการผลิต นอกจากนี้ในด้านการจัดจำหน่ายก็ได้มีการร่วมกับพาณิชย์จังหวัด จัดผู้ค้ามาช่วยซื้อและเป็นการตลาด ในการส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะคุณภาพลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยา ก็จะมีคำขวัญที่ว่า “ไหลยก อกตั้ง หนามหด ก้นป้าน” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีรสชาติหวานอร่อยและก็น้ำน้อย เนื้อแห้งกรอบอร่อย ซึ่งหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ที่อยากลิ้มลองรสชาติลิ้นจี่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา สามารถที่จะเดินทางมาหาซื้อได้ โดยทางพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ตั้งแต่วันที่ 18 ไปจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม และในปีนี้ผลผลิตเรียกว่ามีการควบคุมคุณภาพกันอย่างเต็มที่และราคาลิ้นจี่เกรดพรีเมี่ยมก็อยู่ในระดับที่ 100-150 บาท ซึ่งในปีนี้ผลผลิตลิ้นจี่โดยรวมในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีอยู่ประมาณ 4600 ตัน ปัจจุบันเหลืออยู่ที่ 3800 ตันซึ่งในปีนี้ต้องมีการสั่งจองมาล่วงหน้าหากไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถที่จะได้ลิ้มลองรสชาติลิ้นจี่ในพื้นที่ได้ เนื่องจากผลผลิตคาดว่าจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและมีผู้สั่งจองมาอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ผลผลิตก็จะหมดลง ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่อยากลิ้มลองรสชาติของลิ้นจี่คุณภาพสามารถเดินทางมาหาซื้อกันได้ในช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน

      สัมภาษณ์… ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา