ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ

แชร์ข่าวพะเยา

     องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ” ระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2566  ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

     นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เปิดเผยว่า กิจกรรม “ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ”  เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่อำเภอแม่ใจ ในการระบายผลผลิตช่วงที่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดย อ.ต.ก.จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านการผลิต การจำหน่าย ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปริมาณความต้องการสินค้าของตลาดอย่างสมดุลกัน โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต  ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร พัฒนาอาชีพสู่เกษตรมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน

     กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำหน่ายลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยที่มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง  ซึ่งเป็นผลผลิตจากต้นน้ำกว๊านพะเยา อำเภอแม่ใจ ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยที่มีรสชาติหวานหอมอร่อย อมเปรี้ยว เนื้อแห้ง มีลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อการทำสวนลิ้นจี่ของเกษตรกร ทำให้มีความโดดเด่นทั้งรสชาติ และมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากแหล่งผลิตอื่น กล่าวคือ “ไหล่ยก อกตั้ง หนามหด ก้นป้าน” ที่ผลผลิตหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวอีกด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดลิ้นจี่คุณภาพ การแข่งขันกินแหลก และมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อลิ้นจี่ 3 กิโลกรัม แถมฟรีอีก 1 กิโลกรัม โดยมีนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็ยประธานในพิธี สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เกษตรกรกลุ่มลิ้นจี๋แปลงใหญ่ และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ร่วมงานในครั้งนี้

     อ.ต.ก. ขอเชิญผู้บริโภคทุกท่าน เลือกซื้อลิ้นจี่คุณภาพอำเภอแม่ใจ ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 – 20 .00 น.


แชร์ข่าวพะเยา