ปลูกมะม่วงหลากหลายสายพันธ์จำหน่ายสร้างรายได้ดี

แชร์ข่าวพะเยา

    เกษตรกรในพื้นที่บ้านแสงไทร ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ปลูกมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ออกจำหน่ายสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี ขณะที่เกษตรจังหวัดพะเยา ส่งเสริมให้มีการผลิตแบบแปลงใหญ่และพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งปัจจุบันมะม่วงในพื้นที่เป็นที่ต้องการ เนื่องจากหลังมีการรวมกลุ่มและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตจนทำให้มะม่วงมีคุณภาพ

     นายแจ วิวัฒน์วิทยา เกษตรกรวัย 66 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านแสงไทร ตำบลขุนควร อำเภอปงจังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูผลผลิตมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งมีทั้งสายพัน์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย โชคอนันต์ ที่เขานำมาปลูกไว้ในพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ โดยจะทำการปลูกมะม่วง 4 สายพันธุ์ และมีการพัฒนาคุณภาพโดยการใช้ห่อผลมะม่วงทุกผล จึงทำให้ผลผลิตมีคุณภาพอย่างดี และเป็นที่ต้องการของตลาด

     โดยนายแจ เล่าว่า ตนเองปลูกมะม่วง 4 สายพันธุ์ ซึ่งได้แก่ เขียวเสวย น้ำดอกไม้เบอร์ 4 น้ำดอกไม้สีทอง และโชคอนันต์ โดยใช้พื้นที่ปลูกจำนวน 14 ไร่ซึ่งผลผลิตปีนี้ได้ผลผลิตเป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมาเก็บผลผลิตเขียวเสวย จำหน่ายได้มากกว่า 100,000 บาท ในส่วนของพันธ์น้ำดอกไม้เบอร์ 7 พันธ์น้ำดอกไม้สีทองและโชคอนันต์ ซึ่งขณะนี้ใกล้ที่จะเก็บผลผลิตออกจำหน่ายแล้ว เพียงแต่รอราคาให้ขยับขึ้นอีกนิดหน่อย โดยคาดว่าจะมีรายได้อีกประมาณ 7-8 หมื่นบาท ซึ่งรวมกันแล้วในปีนี้จะทำให้มีรายได้มากกว่า 200,000 บาทขึ้นไป ซึ่งตนเองได้ทำการปลูกทั้งหมด 600 กว่าต้น รวมทั้ง 4 สายพันธุ์ โดยเทียบกับปีที่ผ่านมาปีนี้ผลผลิตและราคาจะดีกว่า ปีที่ผ่านมาโดยเขียวเสวยจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ 20 บาท ในส่วนของน้ำดอกไม้สีทองและน้ำดอกไม้เบอร์ 4 นั้นขณะนี้ราคาจะอยู่ที่ 15 ถึง 17 บาท ซึ่งตนเองจะรอให้ราคาขยับขึ้นอีกนิดและจะจำหน่าย เนื่องจากผลผลิตของตนเองนั้นมีคุณภาพที่ดีและมีการดูแลผลผลิต ซึ่งจะมีลูกใหญ่และผิวสวย

    สัมภาษณ์… นายแจ วิวัฒน์วิทยา อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 86 หมู่ 9 บ้านแสงไทร ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 065-0477981

     ขณะที่นายจู แซ่กือ เกษตรกรอีกรายในพื้นที่หมู่บ้านเดียวกัน ระบุว่า ในปีนี้ผลผลิตมะม่วงมีผลผลิตที่ดีและสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ดี ซึ่งหากราคาอยู่ที่ 15 บาทถึง 17 บาท เกษตรกรก็จะสามารถมีกำไรซึ่งหากปีไหนราคาที่ต่ำกว่า 15 บาท นั้นเกษตรกรก็จะไม่ค่อยมีกำไร ซึ่งผลผลิตโดยรวมในปีนี้ ดีกว่าที่ผ่านมาในเรื่องของการตลาดก็ไม่มีปัญหา

สัมภาษณ์… นายจู แซ่กืออายุ 57 ปีบ้านเลขที่ 60 หมู่เก้าบ้านแสงส่ตำบลขุนควรอำเภอปงจังหวัดพะเยา 065-9939477

       ขณะที่นายนฤมิตร สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา ระบุว่า ปัจจุบันมะม่วงในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีนี้ ซึ่งปัจจุบันทางเกษตรจังหวัด ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่เหมือนพืชอื่นๆ ทำให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทั้งในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดิน ในเรื่องของการห่อผล ในเรื่องของการให้ปุ๋ย ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้ผลผลิตมะม่วงเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งในขณะนี้เราก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการตลาด หาตลาดเข้ามารับซื้อให้มากขึ้นเช่นปัจจุบันก็ได้ตลาดจากจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชซึ่งในอนาคตก็อยากจะให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำมะม่วงให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้น ซึ่งทางเราก็จะช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การตลาดเพื่อให้ มีผู้เดินทางมาซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นแต่เดิมเป็นพืชไร่ปัจจุบันเกษตรกรจำนวนมากก็หันมาทำการปลูกไม้ผลที่สามารถสร้างรายได้ให้ทั้ง 2 ทางโดยในปัจจุบันผลผลิตมะม่วงเริ่มออกสู่ตลาดแล้วโดยจะมีมะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงพันธ์เขียวเสวยในส่วนของราคาที่ดีนั้นก็จะเป็นมะม่วงเขียวเสวยและรองลงมาก็จะเป็นน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์สี่และหลังจากนี้ไปก็จะเป็นโชคอนันต์ดังนั้นจึงอยากจะเชิญชวนผู้ที่ต้องการในเรื่องผลผลสามารถเดินทางมาหาซื้อได้ที่ตำบลขุนควรดังกล่าว

      สัมภาษณ์… นายนฤมิตร สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา