แปดเป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง ในวันวิสาขบูชาคึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

      วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดประเพณีแปดเป็ง ไหว้สาพระเจ้าตนหลวง เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระเจ้าตนหลวง ตลอดจนถึงพุทธศาสนิกชน จำนวนมากเข้าร่วมสักการะองค์พระเจ้าตนหลวงและเข้าทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาอย่างคับคั่ง ทำให้บรรยากาศการทำบุญปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก

        พุทธศาสนิกชน จำนวนมากต่างเดินทางเข้าทำบุญและร่วมสักการะองค์พระเจ้าตนหลวงที่ประดิษฐานที่บริเวณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กันอย่างคึกคักในช่วงวันวิสาขบูชาในปีนี้ ซึ่งทางวัดได้จัดเป็นประเพณี แปดเป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง สำหรับปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่   โดยมีพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระเจ้าตนหลวง ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางเข้าร่วมสักการะองค์พระเจ้าตนหลวง ขณะที่พุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวบางรายเลือกที่จะทำบุญตักบาตร 108 ทำบุญพระประจำวัดเกิด  ตามที่ทางวัดจัดไว้ให้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  เพราะวันศีลใหญ่ หรือวันพระใหญ่  ที่มีความเชื่อว่าจะได้บุญกุศลยิ่งใหญ่นั่นเอง  ซึ่งส่วนใหญ่จะตรงกับงานแปดเป็ง ตามแบบล้านนา ก็จะมีผู้คนเดินทางมากเที่ยวและทำบุญกันเป็นจำนวนมาก 

       สำหรับ พระเจ้าตนหลวง เป็นพระประธานอยู่ในวิหาร วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2034 ตรงกับรัชสมัยของพญายอดเชียงราย กษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังราย และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสกุลช่างเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดินแดนล้านนา พระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยา เดิมชื่อ พระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยา เนื่องจากสร้างขึ้นบริเวณริมหนองเอี้ยง ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 กรมประมงได้มีการก่อสร้างประตูกั้นน้ำ ทำให้แม่น้ำอิงและลำห้วยต่าง ๆ เอ่อล้นท่วมหนองเอี้ยงเป็นบริเวณกว้าง จนเกิดเป็นบึงขนาดใหญ่ ซึ่งภายหลังเรียกว่ากว๊านพะเยา ทำให้พระเจ้าตนหลวงประดิษฐานอยู่ริมกว๊านพะเยามาจนถึงทุกวันนี้


แชร์ข่าวพะเยา