ตม.พะเยา ตรวจสอบสถานประกอบการ

แชร์ข่าวพะเยา

ตม.พะเยา ตรวจสอบสถานประกอบการและประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตาม ม.37 และ ม.38 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 66 เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 และ พ.ต.อ.สราวุธ คนใหญ่ รอง ผบก.ตม.5 โดย พ.ต.ท.สุภัส พรหมเผ่า สว.ตม.จว.พะเยา ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.พะเยา ออกตรวจสอบสถานประกอบการและประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตาม ม.37 และ ม.38 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 ร่วมกับ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพะเยา อาทิ กรมจัดหางานจังหวัดพะเยา, กก.สส.ภ.ธร.จังหวัดพะเยา, สตม.จว.พะเยา, ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดพะเยา,  ลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำ และการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพะเยา ประจำพฤษภาคม พ.ศ 2566 เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำผิดกฏหมายอันเกิดผลกระทบต่อความมั่นคง ด้านแรงงานต่างด้าว และแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานหรือการค้ามนุษย์ ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ และ อ.เมือง จว.พ.ย. จำนวน 4 สถานที่  โดยมี นายพิทยา พิลาทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้นำตรวจ รายละเอียดดังนี้

1. โรงผลิตน้ำดื่มศรัณย์ภัทรผาช่อ เลขที่ 383 หมู่ 5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จว.พ.ย. โดยมี นางโสภา  เป็นเจ้าของธุระกิจ

ผลการตรวจ

โรงผลิตน้ำดื่มศรัณย์ภัทรผาช่อเป็น(กิจการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุ )  มีแรงงานทั้งหมด จำนวน 7 คน สัญชาติไทย ไม่มีแรงงานต่างด้าว แรงงานทั้งหมด เป็นลูกจ้างรายวัน อัตราค่าจ้าง แรงงานต่างด้าว วันละ 400 บาท จ่ายเป็นเงินสด มีประกันสังคมรักษาพยาบาลรัฐ โดยเวลาทำงานเข้าตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น.

2. โรงสีสี่ศุกร์พืชไร่ เลขที่ 301 หมู่ 5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้จว.พ.ย. โดยมี นางโสภา  เป็นเจ้าของธุระกิจ

ผลการตรวจ

โรงสีสี่ศุกร์พืชไร่เป็น(กิจการฟาร์มถั่ว)  มีแรงงานทั้งหมด จำนวน 1 คน สัญชาติเมียมาเพศชาย  จำนวน 1  คน  โดยแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานทั้งหมด เป็นลูกจ้างรายวัน อัตราค่าจ้าง แรงงานต่างด้าว วันละ 400 บาท จ่ายเป็นเงินสด มีประกันสังคมรักษาพยาบาลรัฐ โดยเวลาทำงานเข้าตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น.

3. โรงงานไชยยาพืชผล เลขที่  หมู่  ต. อ. จว.พ.ย. โดยมี นายสนั่น  เป็นผู้จัดการ

ผลการตรวจ

โรงงานไชยยาพืชผลเป็น(กิจการฟาร์มรับซื้อพืชผลการเกษตร)  มีแรงงานทั้งหมด สัญชาติไทยจำนวน 1 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าว เป็นธุระกิจครอบครัว

4.บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง เลขที่  366 หมู่ 1 ต.แม่กา  อ.เมือง จว.พ.ย. โดยมี นางสาววิสุดา  เป็นฝ่ายบุคคล

ผลการตรวจ

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่งเป็น(กิจการรับเหมาก่อสร้าง ทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย-เชียงของ)  มีรับเหมาช่วงต่อ จำนวน 4 บริษัท มีแรงงานทั้งหมด จำนวน 288 คน สัญชาติเมียมา  จำนวน 59 คน เป็นชายทั้งหมด ลัญชาติลาว จำนวน 11 คน ชายทั้งหมด แรงงานไทย จำนวน 218 คน แยกเป็นชาย จำนวน 198 คน หญิง 20 คน  มีแรงงานต่างด้าว มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานทั้งหมด เป็นลูกจ้างรายวัน อัตราค่าจ้าง แรงงานต่างด้าว วันละ 335 บาท จ่ายเป็นเงินเป็นการโอนเข้าบัญชี มีประกันสังคมรักษาพยาบาลรัฐ โดยเวลาทำงานเข้าตั้งแต่ 07.00 – 16.00 น.

ทั้งนี้ ผลการตรวจไม่พบผู้กระทำความผิด


แชร์ข่าวพะเยา