สุดยอดนิสิต BCA คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 มาครอง

แชร์ข่าวพะเยา

สุดยอดนิสิต BCA คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 มาครอง บนเวทีการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมแข่งขันบนเวทีระดับประเทศ STARTUP THAILAND LEAGUE 2023 เวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีไอเดียทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี นำเสนอผลงานแข่งขันเพื่อชิงรางวัล ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาทางด้านไอเดีย ซึ่งจะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อมาพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาความเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ” (Entrepreneurial University) และมุ่งเน้นการสร้างภาวะความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ นักศึกษา รวมถึงบุคคลากรในรั้วมหาวิทยาลัย (ที่มา : เชียงใหม่นิวส์)

และเป็นที่น่ายินดี และดีใจเป็นอย่างมากเมื่อนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 มาครอง ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Bee Plus : ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผึ้งพันธุ์

สมาชิก ได้แก่

1. นายวีรภัทร์ สินธุวงศ์ สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

2. นายภาณุพันธ์ ล้ำเลิศ สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

3. นางสาวฉัตชฎาภรณ์ หมื่นคำตัน สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

4. นางสาวอริสรา มณีกลัด สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Confusion Matrix : ธุรกิจ แอพพลิเคชั่น การจัดตารางเวรพยาบาล

สมาชิก ได้แก่

1. นาย ธีรวัฒน์ เสริงกำปัง สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

2. นาย ภูวดล ศุภภิญโญ สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

3. นางสาว พิมพ์ขวัญ โพธิตา สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ซึ่งทั้ง 2 ทีมจะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันระดับประเทศในเร็วๆนี้


แชร์ข่าวพะเยา