ชาวเขารวมกลุ่มปักผ้าด้วยมือไว้ใช้และจำหน่าย

แชร์ข่าวพะเยา

      กลุ่มสตรีผู้สูงอายุชาวเขาเผ่าม้ง บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยารวมกลุ่มผลิตผ้าปักชาวเขา เพื่อใช้ในงานประเพณีของตนเองตลอดจนถึงจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งถือเป็นงานเอกลักษณ์และงานฝีมือที่ละเอียดสวยงาม

     กลุ่มสตรีผู้สูงอายุชาวเขาเผ่าม้ง บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ต่างทำการปักผ้าด้วยมือ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และลวดลายของชาวเขาเผ่าม้ง ที่มีสีสันสันสดใส สวยงามและความปราณีตในการปักผ้าที่มีลวดลายต่างๆที่แตกต่างกันไปทั้ง ลายหอย ลายดอกไม้ลายหัวใจ และรายอื่นๆตามจินตนาการของานปักที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น

โดยนางอัมพร แซ่ย่าง อายุ 64 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 9 หนึ่งในสตรีผู้สูงอายุของพื้นที่ระบุว่าตนเองนั้นเริ่มทำการปักผ้าด้วยมือที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเขาเผ่าม้งมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่เป็นสาวแรกรุ่น เนื่องจากมีการสืบทอดกันมาว่าหากเป็นสาวแล้วจะต้องมีผ้าปักด้วยมือ ที่ทำกันเองไว้ใช้ในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญต่างๆของชนเผ่า ทั้งงานปีใหม่ แต่งงาน หรืองานต่างๆที่สำคัญ ก็จะใช้ผ้าที่ปักด้วยมือมาเย็บสวมใส่ ซึ่งแต่ละรายก็จะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งการปักนั้นจะต้องใช้ความละเอียดเป็นอย่างมาก หากจะทำได้จริงๆบางชุดต้องใช้เวลานานนับปีในการปักเป็นตัวสำเร็จ ซึ่งราคาจำหน่ายก็จะค่อนข้างที่สูง โดยเฉลี่ยต่อชุดหากเป็นงานผ้าปักที่ทำด้วยจักรเย็บผ้า ก็จะอยู่ที่ชุดละ 3000 บาท หากเป็นผ้าปักที่ปักด้วยมือก็จะอยู่ที่ เฉลี่ยแล้วประมาณ 5000 บาทขึ้นไป เนื่องจากการปักผ้าด้วยมือนั้นต้องอาศัยความละเอียดและทำค่อนข้างช้า จึงทำให้งานที่ทำจะมีราคาสูง โดยกลุ่มสตรีผู้สูงอายุในหมู่บ้านก็จะรวมตัวกันนั่งปักผ้าด้วยมือ บริเวณนี้แทบทุกวัน หลังจากที่ว่างเว้นจากภารกิจอื่นก็จะมารวมกลุ่มกันนั่งทำเป็นประจำ

      สัมภาษณ์… นางอัมพร แซ่ย่าง อายุ 64 ปีบ้านเลขที่ 119 หมู่ 9 บ้านแสงไทร ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 091-1075439


แชร์ข่าวพะเยา