ชาวบ้านหนองหล่มคัดค้านโรงโม่หิน

แชร์ข่าวพะเยา

     แกนนำชาวบ้านพร้อมทั้งผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องที่และท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รวมตัวคัดค้านและเข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอดอกคำใต้ กรณีที่จะมีบริษัทสัมปทานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ เข้าสำรวจหินปูน บริเวณเขาหินปูนผาช่อ ในพื้นที่ จึงได้รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการเข้าสำรวจดังกล่าว เนื่องจากชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับการมาตั้งโรงโม่หินในพื้นที่

แกนนำชาวบ้าน และตัวแทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องที่และท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กว่า 50 คน ต้องเดินทางเข้าทำการยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านกรณีที่จะมีบริษัทสัมปทาน 2 บริษัท จากจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ จะเข้าทำการสำรวจแร่หินปูนดังกล่าว เพื่อดำเนินการในการทำกิจกรรมโรงโม่หิน ที่ใช้สำหรับในการก่อสร้าง ซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าว ต่างทำการสำรวจความคิดเห็นผู้คนทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม ซึ่งมีแนวทางเดียวกันทั้งหมดในการที่จะไม่ยอมให้มีการสำรวจและดำเนินการก่อสร้างโรงโม่หินในพื้นที่ เนื่องจากจะกระทบกับสภาวะแวดล้อมตลอดจนถึงความเสียหายต่อพื้นที่ ที่สำคัญของตำบล

    โดยนางอุษณีย์ ไชยสกุล แกนนำชาวบ้านอดีตข้าราชการบำนาญ ระบุว่า ที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอดอกคำใต้ ในวันนี้เนื่องจากทางชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม ไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีบริษัทสัมปทานในการสำรวจภูเขาหินปูนของพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมในการโม่หินเพื่อใช้ในการก่อสร้างเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่สำคัญของชาวตำบลหนองหล่มนอกจากนั้นยังเป็นบริเวณป่าต้นน้ำของแม่น้ำร่องช้าง ที่ไหลลงสู่พื้นที่อำเภอดอกคำใต้และอีกหลายพื้นที่ ซึ่งหากมีการสำรวจและดำเนินการก่อสร้างโรงโม่หินดังกล่าวนั้นก็จะทำให้สภาพแวดล้อมสูญเสียและมีผลเสียหายทางธรรมชาติอย่างมาก ซึ่งทางหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม ได้มีการประชาพิจารณ์กันแล้ว และมีข้อตกลงว่าจะไม่ให้มีการดำเนินการในเรื่องของการที่จะมาทำโรงโม่หินในพื้นที่ จึงได้เข้าร้องต่อนายอำเภอดอกคำใต้เพื่อให้ระงับการดำเนินการดังกล่าว

    สัมภาษณ์…นางอุษณีย์ ไชยสกุล แกนนำชาวบ้านอดีตข้าราชการบำนาญ

ขณะที่นางปริตา เผ่าตัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม นางผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม ระบุว่า ตนเองไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการสำรวจทำเหมืองโรงโม่หินดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่อยู่ใกล้ชุมชนและจะก่อให้เกิดปัญหากับสุขภาพรวมทั้งสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านในพื้นที่ทางปัญหาเรื่องฝุ่นควัน ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองของการที่จะมีรถบรรทุกวิ่งเข้าออก ซึ่ง ปัจจุบันผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเด็กและผู้สูงอายุซึ่งหากมีการสร้างโรงโม่หินก็จะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน เนื่องจากอยู่ใกล้หมู่บ้านเพียง 3 ถึง 5 กิโลเมตร

สัมภาษณ์… นางปริตา เผ่าตัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ขณะที่นายนพรัตน์  รักษ์ไพรสณฑ์ นายอำเภอดอกคำใต้ ระบุว่า หลังจากได้รับเรื่องดังกล่าวในการสำรวจแหล่งแร่หินปูนทางอำเภอ จึงได้ส่งหนังสือแจ้งให้กับทางพื้นที่ได้รับทราบ ซึ่งในขณะนี้หลังจากที่ชาวบ้านได้มีการประชาพิจารณ์และยืนยันว่าจะไม่เอาโรงโม่หินดังกล่าว ทางอำเภอ จะนำเรื่องและข้อมูลทั้งหมดของชาวบ้านส่งให้กับทางอุตสาหกรรมจังหวัดและราชการระดับสูงเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไป

สัมภาษณ์… นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสณฑ์ นายอำเภอดอกคำใต้

      สำหรับภูเขาหินปูนดังกล่าวในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่านอยู่เพียงลำพัง โดยชาวบ้านมักจะเรียกว่าผาช่อ ซึ่งถือเป็นภูเขาหินปูนที่มีความสวยงามและเป็นแหล่งที่อยู่ต้นน้ำร่องช้าง นอกจากนั้นยังอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งในอนาคตทางพื้นที่เตรียมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้มีการให้บริษัทเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ เข้าทำการสำรวจ ชาวบ้านจึงได้มีการประชาพิจารณ์กันและออกมาคัดค้านกันแทบทุกคน


แชร์ข่าวพะเยา