145 ปีกำเนิดชาติตระกาลครูบาเจ้าศรีวิชัย

แชร์ข่าวพะเยา

      สาธุชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา  เดินทางเข้าทำการสักการะรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่บริเวณโบราณสถาณวัดพระธาตุจอมทอง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องในวันกำเหนิดกล้ามเนื้อชาติตระการ 145 ปีและรำลึกถึงคุณงามความดี ที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้เดินทางมาบูรณะวัดแห่งนี้เมื่อปี 2465 ครั้งเมื่ออายุ 45 ปี

      พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ต่างทยอยเดินทางเข้าทำการสักการะรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่บริเวณหน้าโบราณสถาณวัดพระธาตุจอมทอง ในช่วงวันนี้กันอย่างต่อเนื่อง เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าครูบาศรีวิชัย 11 มิถุนายน 2421-2566 รวม 145 ปี ชาตกาล องค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยซึ่งเสมือน ผู้เป็นดั่งจิตวิญญาณของล้านนาในยุครวมหัวเมืองล้านนาเข้ากับสยามยุค ล้างจารีตพุทธศาสนานิกายพื้นเมืองล้านนา ให้เป็นแบบสยาม ยุคให้ยศพระสงฆ์ เพื่อให้รับใช้อำนาจรัฐ จนนำมาสู่การต่อสู้ที่เด็ดเดี่ยวในโลกแห่งอำนาจนิยม ควบคู่ไปกับการรักษาพระพุทธศาสนาที่ให้พระวินัยเป็นใหญ่ มากกว่าให้อำนาจเป็นใหญ่ การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามมากมายทั่วเเผ่นดินล้านนา เพื่อฟื้นฟูให้กลับคืน และสาธุชนต่างขอน้อมรำลึกมหาบารมีแห่งเจ้าครูบาผู้เป็นใหญ่กว่าสังฆะทั้งหลาย ผู้อยู่เหนืออำนาจอันขุ่นมัวด้วยความโลภ แห่งยศศักดิ์ใดๆ ผู้เป็นต๋นบุญแห่งล้านนาประเทศ ซึ่งในวันนี้ในบริเวณที่องค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้เดินทางมาบูรณะที่วัดแห่งนี้เมื่อปีพ.ศ. 2465 ขณะนั้นอายุ 45 ปี จึงทำให้สถานที่แห่งนี้จึงได้มีรูปปั้นของครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะด้วย และในวันนี้ก็ได้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางเข้าสักการะกันอย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา