ชาวตำบลแม่ใสทำพิธีขอฝนแบบล้านนาหลังเจอแล้ง

แชร์ข่าวพะเยา

     ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมแม่ใส สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ทำพิธีขอฝนแบบโบราณ โดยการใช้บทสวดคาถาปลาช่อนหรือ มัจฉราชา เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่ยังคงประสบกับภาวะภัยแล้งอยู่ถึงแม้จะอยู่ในช่วงฤดูฝน

     ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนตำบลแม่ใส รวมทั้งสถานศึกษา สภาวัฒนธรรมตำบลแม่ใส และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวนกว่า 300 คน ต้องร่วมกันทำพิธีขอฝนตามแบบฉบับล้านนาที่จัดขึ้นบริเวณริมหนองน้ำ ในหมู่บ้าน โดยได้จัดให้มีประเพณีการขอฝนแบบล้านนา ซึ่งมีการจัดพิธีสวดมนต์คาถาปลาช่อน หรือมัจฉราชา ที่ชาวล้านนาเชื่อว่าหากได้มีการทำพิธีขอฝนดังกล่าวด้วยการสวดมนต์คาถาปลาช่อน ก็จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล หลังจากในพื้นที่ยังคงประสบกับปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแต่พื้นที่นายังคงไม่มีน้ำที่จะสามารถทำนาได้และประสบกับสถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา