โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

แชร์ข่าวพะเยา

    โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “หมู่เฮาฮักล้านนา ร่วมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ในชุมชน” จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2566

     วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์ตะวัน ที่ปรึกษา นายแพทย์ชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หมู่เฮาฮักล้านนา ร่วมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ในชุมชน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลพะเยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ รพ.สต จำนวน 116 คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความเข็มแข็งทางใจ มีภูมิคุ้มกันทางใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤติต่างๆ ในชีวิต เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้รับการประเมินภาวะสุขภาพใจ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นตามปัญหา เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง วิทยากร จากโรงพยาบาลดอกคำใต้และแกนนำเครือข่าย ณ ห้องประชุม 7A ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา