ร.พ.พะเยาสนับสนุนโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้อง

แชร์ข่าวพะเยา

        ร.พ.พะเยาสนับสนุนโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องเพื่อใช้ในกิจกรมของชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา

     วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายแพทย์นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้พ.ญ.วิราวรรณ ศรีงามวงศ์ มอบเงินสนับสนุนโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องจำนวนเงิน 5,00 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งต่อไป โดยมีนายสุรชัย ศรีชัย ประธานชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยาเป็นผู้รับมอบ


แชร์ข่าวพะเยา