เกษตรกรเชียงม่วนปลูกส้มโอพันธุ์ขาวพวง จำหน่ายสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

     เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปลูกส้มโอหวานพันธ์ขาวพวง ในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่เศษ สามารถสร้างรายได้ให้ต่อรอบการออกผลผลิต ถึง 40,000 บาท และที่สำคัญการดูแลไม่ยุ่งยากนัก จึงทำให้เป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เข้าทำการส่งเสริมเพื่อเป็นพืชทางเลือกในการสร้างรายได้

     นางถนอม จันตา เกษตรกรวัย 58 ปีในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าทำการดูการเก็บผลผลิตส้มโอพันธุ์ขาวพวง ที่เขาทำการปลูกไว้จำนวน 92ต้น ในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่เศษ เมื่อ 8 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ผลผลิตเริ่มที่จะสามารถทยอยเก็บเกี่ยวได้แล้วและนำออกจำหน่าย ทั้งการจำหน่ายออนไลน์ตลอดจนถึงจำหน่ายในพื้นที่ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเขาเป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับผลผลิตพืชชนิดอื่น

    โดยนางถนอม จันตา เล่าว่า ก่อนหน้านั้นพื้นที่ตรงนี้ได้มีการปลูกข้าวโพด และลำไย แต่เมื่อ 8 ปีที่ผ่านมา จึงได้นำส้มโอพันธุ์ขาวพวง มาปลูกไว้จำนวน 92 ต้นในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา โดยปีที่ผ่านมานั้นถือว่าสามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดี โดยรวมแล้วคิดเป็นเงินประมาณ 40,000 บาท ซึ่งการจำหน่ายนั้นจะจำหน่ายในลักษณะเป็นลูกและมีขนาดใหญ่เล็ก แตกต่างกันไป เริ่มต้นที่ลูกละ 10 บาท 20 บาท 25 บาท 30 บาท อยู่ที่ขนาดโดยขนาดใหญ่สุดก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 กิโลกรัม ซึ่งการปลูกส้มโอนั้น จะดีกว่าพืชชนิดอื่น เนื่องจากไม่ต้องดูแลมากนัก ก็จะให้น้ำและฮอร์โมนตามสภาพเท่านั้น ต้นทุนจะต่ำกว่าลำไยและการเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องใช้แรงงานมาก ซึ่งจะเก็บกันกับสามี 2 คนก็เพียงพอ เนื่องจากส้มโอ นั้นจะทยอยแก่ได้ที่ ซึ่งจะสามารถเก็บตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป จนถึงเดือนกันยายน ตุลาคม

สัมภาษณ์… นางถนอม จันตา อายุ 58 ปีบ้านเลขที่ 103 หมู่ 11 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา โทร.098-7968297

    ขณะที่นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา ระบุว่า ในส่วนของส้มโอจริงๆแล้วอำเภอเชียงม่วน ถือเป็นแหล่งปลูกส้มโอดั้งเดิมของจังหวัดพะเยามานาน และมีผลผลิตออกสู่ตลาดหลายช่วงแล้ว ซึ่งส้มโอจะเป็นลักษณะการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกพืชหลากหลาย เพื่อเกษตรกรจะได้มีรายได้หลายทาง นอกจากปลูกข้าวโพด ปลูกข้าว ซึ่งเป็นพืชหลักของอำเภอเชียงม่วนดั้งเดิมที่นิยมปลูกกัน ซึ่งมาในระยะหลัง ได้หันมาส่งเสริมให้ปลูกพืชไม้ผลเพื่อเป็นรายได้อย่างเช่นแปลงนี้ก็มีการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวพวง ซึ่งมีพื้นที่เพียง 2 ไร่ สามารถที่จะสร้างรายได้ให้ปีหนึ่ง ไร่ละ 20,000 กว่าบาท ทางเกษตรกรยอมรับว่าดูแลรักษาง่ายกว่าพืชอื่น โรคแมลงก็น้อยกว่าและให้ผลผลิตตลอดทุกปีเพียง แต่ให้น้ำให้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม ก็สามารถให้ผลผลิตได้และเกษตรกรก็มีรายได้โดยตลอด ในส่วนของส้มโอนี้ก็เป็นพืชที่ไม่อาศัยเรื่องของอุณหภูมิที่ต้องเย็นต้องหนาวเหมือนเช่นลำไย หรือพืชอื่นๆส้มโอเพียงแต่ให้น้ำดูแลรักษาทั่วไป ก็สามารถให้ผลผลิตได้และในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ก็จะมีพ่อค้ารับซื้ออยู่ตลอด ซึ่งเกษตรกรก็จะทยอยเก็บลูกที่แก่แล้วขายได้ไปเรื่อยๆทำให้มีรายได้ตลอดและต่อเนื่อง

สัมภาษณ์… นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา