ไฟไหม้โกดังเก็บที่นอนเสียหายหลายล้านบาท

แชร์ข่าวพะเยา

     เกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บที่นอนของโรงงานผลิตที่นอนอิสราเลขที่ 50 / 1 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีมูลค่าเสียหายหลายล้านบาท เพลิงได้ลุกไหม้นานหลายชั่วโมง เนื่องจากบริเวณภายในมีเชื้อเพลิงอย่างดีโดยเจ้าหน้าที่วางแผนที่จะดำเนินการนำรถแบคโฮ เข้าทำการรื้อเชื้อเพลิงออก เนื่องจากจนถึงขณะนี้ยังมีการครุกรุ่นของเชื้อเพลิงอยู่

       รถดับเพลิงนับ 10 คัน ที่เป็นทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ รวมทั้งทหารได้ระดมกำลังเข้าทำการดับไฟที่ลุกไหม้ภายในบริเวณโกดังที่เก็บที่นอนของบริษัทผลิตที่นอนอิสรา เลขที่ 50 / 1 หมู่ 13 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังไฟได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในบริเวณโกดังที่เก็บที่นอนดังกล่าว เนื่องจากมีเชื้อเพลิงอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลานานนับ 2 ชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้อยู่ในเขตควบคุม แต่เพลิงก็ยังคงลุกไหม้ภายในบริเวณโกดัง เนื่องจากยังมีเชื้อเพลิงซึ่งเป็นทั้งนุ่นและใยสังเคราะห์ ตลอดจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ทำที่นอนที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

โดยนายเอกรินทร์ ทัพทวี กำนันตำบลท่าวังทอง ระบุว่า เพลิงไหม้ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นภายในบริเวณโกดังซึ่งเป็นที่เก็บที่นอน โดยคาดว่าเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากขณะเกิดเหตุไม่ได้มีใครอยู่ภายในบริเวณโกดัง จึงทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด แต่ค่าเสียหายนั้นคาดว่าจะมีมูลค่าหลายล้านอยู่

     สัมภาษณ์…นายเอกรินทร์ ทัพทวี กำนันตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

        ขณะที่นายยศกร สุขสะอาด ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพะเยา ระบุว่า เหตุตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 15.00 น.ตอนนี้ทางพื้นที่เองก็ได้มีการระดมกำลังจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้าทำการดับเพลิง ซึ่งขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้อยู่ในวงจำกัด แต่สถานที่ตรงนี้เป็นโกดังเก็บที่นอนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี จึงทำให้การเข้าดับไฟนั้นค่อนข้างยาก ณ ขณะนี้ได้มีการวางแผนที่จะใช้รถแบคโครคอยาวเข้าทำการทลายกำแพงและคุ้ยเชื้อเพลิงออกมา เพื่อทำการดับและเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เนื่องจากปริมาณเชื้อเพลิงยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก

      สัมภาษณ์… นายยศกร สุขสะอาด ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา