ศึกษาดูงาน ในด้านการบริหารจัดการของฝ่ายการพยาบาล

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ออสเตรเลีย

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นางวาสนา ธรรมโชติ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการด้านพยาบาล และคณะ ร่วมต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงาน ในด้านการบริหารจัดการของฝ่ายการพยาบาล ที่ให้บริการแบบบูรณาการ ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษาและฟื้นฟูให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดย คณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เป็นผู้ประสานงานในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาลในครั้ง


แชร์ข่าวพะเยา