ปลูกอินทผลัมสร้างรายได้งาม    

แชร์ข่าวพะเยา

     หนุ่มใหญ่ในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปรับพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่11 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา ซึ่งเคยเป็นสวนลำไย ปลูกอินทผลัมพันธ์ สายพันธ์จากยูเออี หรือสหพันธ์รัฐอิมิเลต  แต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้มากกว่า 300,000 บาทต่อปี

    นายเลิศชัย สุกใส หนุ่มใหญ่อายุ 56 ปี ในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กำลังเข้าดูแลผลผลิตอินทผลัมของตนเองที่ปลูกไว้ เมื่อประมาณ 6 ปี ที่ผ่านมา หลังเขาทำการปรับพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่11 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา ซึ่งเคยเป็นสวนลำไย ปลูกอินทผลัมพันธ์ สายพันธ์จากยูเออี หรือสหพันธ์รัฐอิมิเลต ซึ่งขณะนี้สามารถให้ผลผลิตกับเขาได้เป็นอย่างดี ซึ่งบางส่วนก็สามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้แล้วในช่วงนี้ โดยลักษณะการปลูกของเขาก็จะมีการดูแลในลักษณะที่เป็นอินทรีย์

     โดยนายเลิศชัย เล่าว่า ในเรื่องของการเริ่มต้นปลูกอินทผลัมดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากตนเองและภรรยาได้ไปชิมผลอินทผลัมที่เป็นผลแห้ง ก็เลยติดใจในรสชาติ และประกอบคุณประโยชน์ของเขามีมากมายจึงหันมาศึกษาและร่วมสัมมนาที่ต่างๆจากนั้นเลยปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเคยเป็นสวนลำไยมาปลูกอินทผลัม ซึ่งให้ผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าการปลูกลำใย เพราะปลูกได้ 3 ปีก็สามารถเก็บผลผลิตได้ โดยสายพันธุ์นั้นจะเป็นการสั่งนำเข้า จากยูเออีหรืออาหรับเอมิเรตส์ สั่งมาจากนอกโดยตรง ซึ่งเป็นการเพาะเนื้อเยื่อ ในราคาต้นละ 1500 บาทโดยเริ่มต้นปลูกที่ 50 ต้นจากนั้นก็มีการเพาะเมล็ดพันธ์ก็มีในสวนตรงนี้ ซึ่งปัจจุบันมี 100 กว่าต้น ในแต่ละปีสามารถให้ผลผลิต 1-2 ตันแล้วแต่ช่วงโอกาสและสภาพอากาศซึ่งจะจำหน่ายในราคาช่วงปีที่ผ่านมานั้นจะอยู่ที่ 400 บาท ปัจจุบันอยากจะให้คนในพื้นที่ ได้มีโอกาสลิ้มลองรสชาติของอินทผลัม จึงจำหน่ายที่กิโลกรัมละ 300 บาท ตอนนี้ก็มีผู้ที่เดินทางมาจับจองบ้างแล้ว ในส่วนของการดูแลผลผลิตนั้นจะใช้ปุ๋ยคอกเป็นหลักโดยหนึ่งปีจะให้ครั้งหนึ่ง หลังจากที่หันมาปลูกอินทผลัมส่วนของรายได้นั้นจะห่างกันลิบลับกับลำไย

   สัมภาษณ์… นายเลิศชัย สุกใส อายุ 56 ปีบ้านเลขที่ 149 หมู่ 11 ตำบลแม่กาอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร 090-3234962

     ขณะที่นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา ระบุว่า สำหรับอินทผลัม ในการส่งเสริมของเรานั้น จะส่งเสริมในลักษณะการปลูกพืชที่หลากหลายทดแทนพืชเดิมหรือแบ่งพื้นที่จากการทำพืชไร่มาปลุกพืชเหล่านี้ สำหรับอินทผลัมก็ถือเป็นพืชอีกชนิดหนึ่ง ที่พี่น้องเกษตรกรนิยมปลูกกัน ซึ่งเราก็จะแนะนำให้ในเรื่องของการจำหน่ายเพราะว่าพืชชนิดนี้เจ้าของสวนจะต้องจำหน่ายด้วยตนเองทั้งการจำหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ตและช่องทางต่างๆเพราะยังไม่เป็นที่แพร่หลายรู้จักมากนัก จะอยู่ในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบ รสชาติของอินทผลัม สำหรับการปลูกพืชที่หลากหลายก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา สามารถที่จะปลูกพืชได้หลากหลายชนิดซึ่งจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้หลายทางไม่ได้หวังรอผลผลิตจากพืชหลัก เช่น ข้าวลำไย ในส่วนพืชชนิดนี้ เจ้าของสวนแห่งนี้ได้มีการปลูกเพราะชื่นชอบในความที่เป็นอินทผลัม ก็เลยลงทุนปลูกซึ่งสามารถที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เป็นอย่างดียิ่ง

    สัมภาษณ์… นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา