เกษตรกรปลูกลำไยได้รับผลกระทบผลผลิตน้อย

แชร์ข่าวพะเยา

      เกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพะเยา ได้รับผลกระทบหนักหลังผลผลิตในปีนี้ออกน้อยมาก และบางสวนไม่ติดผลผลิตเลย เนื่องจากสภาพอากาศที่เกิดความแห้งแล้ง ขณะที่บางพื้นที่ยังคงมีผลผลิตติดผลอยู่ เกษตรจังหวัด แนะนำให้ทำเป็นลิ้นจี่คุณภาพสดช่อ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายในราคาที่สูง

       นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอจุน ต้องเข้าให้คำแนะนำกับเกษตรกรผู้ปลูกลำใยในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ในเรื่องการดูแลผลผลิตลำไยในช่วงนี้ เพื่อให้พัฒนาคุณภาพเป็นลำไยคุณภาพสดช่อ หลังสถานการณ์ลำไย ในพื้นที่จังหวัดพะเยาในหลายพื้นที่ ปีนี้ประสบกับปัญหาภัยแล้งและอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้ผลผลิตติดน้อยมาก และบางสวนไม่ติดผลผลิตเลย จึงส่งผลกระทบต่อชาวสวนลำไยเป็นอย่างมาก ในส่วนของพื้นที่ตำบลหงส์หิน ซึ่งมีการรวมตัวเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ที่ได้มีการส่งเสริมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในการพัฒนาให้ผลผลิตมีคุณภาพ โดยได้นำนักวิชาการเข้าให้คำแนะนำ ตลอดจนถึงการส่งเสริมดูแลรักษาผลผลิต

        โดยนายสมยศ ไทยใหม่ เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลหงส์หิน ระบุว่า ตนเองได้ทำการปลูกลำใย ดังกล่าวในพื้นที่ประมาณ 5 ไร่เศษ จำนวนประมาณ 170 ต้น โดยต้นอายุลำไยนั้นก็จะไล่เรี่ยกันไป ซึ่งผลผลิตในปีที่ผ่านมานั้นสามารถเก็บจำหน่ายได้ประมาณ 170,000 บาทในส่วนปีนี้ได้มีการทำลำไยคุณภาพ ซึ่งในปีนี้ผลผลิตค่อนข้างที่จะหนาตากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้ได้มีการเข้ารับการอบรมจากการทำเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งได้มีทั้งเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอนักวิชาการ เข้ามาทำการส่งเสริมจนทำให้ผลผลิต ของสวนตัวเองนั้นดีขึ้น ปีนี้แนวโน้มในเรื่องของราคานั้นจะขยับสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ขณะนี้มีการเข้ามาทาบทามจากพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อโดยจะให้ในราคากิโลกรัมละ 30 บาท ซึ่งถือว่ามีราคาที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา

     สัมภาษณ์…นายสมยศ ไทยใหม่ อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 224 หมู่ 6 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โทร 096 9721451 (เสื้อแดง)

       ขณะที่นายสมศักดิ์ วงศ์ชื่น ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน ระบุว่า ในส่วนสถานการณ์ลำไยในพื้นที่ของตำบลหงส์หิน โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านพวงพยอม แห่งนี้ถือว่าผลผลิตลำไยยังคงที่จะพอมีจำหน่ายให้กับผู้บริโภค เนื่องจากโดยก่อนหน้านี้สภาพอากาศในพื้นที่เกิดความแห้งแล้ง พอช่วงหลังได้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ทำให้ลำไยโดยเฉพาะในส่วนของบ้านพวงพยอม ตำบลหงส์หินแห่งนี้ ยังคงพอมีผลผลิตที่สามารถจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้า ที่สนใจที่จะนำลำไยคุณภาพสดช่อไปจำหน่ายได้ ซึ่งในพื้นที่เราได้มีโอกาสรับการอบรมจากเกษตรอำเภอจุน ในการพัฒนาคุณภาพส่วนของกลุ่มแปลงใหญ่ทั้งหมด จึงทำให้ผลผลิตสามารถที่จะยังคงมีในพื้นที่ ถึงแม้สถานการณ์ลำไยมีผลผลิตลดน้อยลงกว่า 20% แต่ก็คงมีลำไยให้กับผู้ที่สนใจลิ้มลองรสชาติได้ ในส่วนของราคานั้นปีนี้ค่อนข้างที่จะดีกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลในกลุ่มก็สามารถจำหน่ายได้เป็นจำนวนเงินนับล้านบาทแล้ว

     สัมภาษณ์…นายสมศักดิ์ วงศ์ชื่น ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โทร. 096-1698519

ขณะที่นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา ระบุว่า ในส่วนของลำไยนั้นถึงแม้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จะไม่ได้เป็นเมืองหลวงของผลผลิต ดังนั้นเราจึงได้มีการมุ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตลำไยคุณภาพในลักษณะลำไยสดช่อ ซึ่งเกษตรกรได้รับการอบรมโดยการรวมกลุ่มกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องของการผลิตลำไย ซึ่งเกษตรกรรายนี้ก็นำมาใช้ในการทำสวนลำไย  สวนดังกล่าวมีพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งในปีนี้จากการประมาณการว่าน่าจะได้รับผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำหน่ายได้ 170,000 บาท ในส่วนปีนี้จะขึ้นถึง 200,000 บาท ซึ่งขณะนี้ได้มีพ่อค้ามาประเมินราคาให้แล้ว โดยที่ชาวสวนมีความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษา ที่ทางเราก็จะได้มีการส่งเสริม ให้การดูแลรักษาเป็นลักษณะของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เข้ามาช่วยปรับปรุงบำรุงดิน นอกจากนั้นในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการทำนอกฤดูเนื่องจากจะมีราคาที่ดีในช่วงของต้นฤดูกาล โดยภาพรวมในปีนี้สถานการณ์ลำไยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้เกิดสถานการณ์แล้งทำให้การผลิตลำไยน้อยลง หลายสวนก็ไม่สามารถที่จะออกผลผลิตได้ ซึ่งมีแต่ใบและสวนเก่าเก่าที่มีอายุของต้นลำใยมาก ก็จะไม่ค่อยติดผล เพราะฉะนั้นในปีนี้ผลผลิตในพื้นที่มีปริมาณน้อยแต่ก็จะเป็นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำใยที่ดูแลสวนเป็นอย่างดีสามารถได้ราคาที่สูงขึ้น

     สัมภาษณ์… นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา