ส.ส.เพื่อไทยเตรียมขยายผลฝายแกนดินซีเมนต์แก้แล้งและเอลนิญโญ่

แชร์ข่าวพะเยา

      ส.ส.พรรคเพื่อไทย เตรียมนำโมเดลฝายแกนดินซิเมนต์ สานต่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นฝายที่สามารถสร้างได้รวดเร็วและมีราคาต่ำ สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนั้นยังส่งผลให้ระบบนิเวศน์ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

นายสมศักดิ์ เทพสุทินและนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย พร้อมกับ ส.ส.เขตจาก 7 จังหวัด ต้องเข้าดูโครงการฝายแกนดินซิเมนต์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หลังประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการสร้างฝายแกนดินซิเมนต์ ที่ได้ทำการจัดสร้างขึ้นจำนวนมากกว่า 10 จุด และประสบผลสำเร็จในเรื่องของการกักเก็บน้ำได้มีอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่สามารถ มีน้ำใช้ได้ในช่วงฤดูแล้ง

     โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ระบุว่า ในแต่ละปีมีฝนตกลงมาเป็นจำนวนมาก แต่เราไม่มีเขื่อน เหมือง ฝาย ที่กักเก็บน้ำไว้ได้มาก ซึ่งก็จะไหลส่งลงสู่ทะเล ในส่วนของการดำเนินการนั้นแต่ว่าจะสร้างทั้งหมดเร็วๆเลยก็คงหางบประมาณมาไม่ทัน ซึ่งงบประมาณของประเทศนั้นไปทำสิ่งอื่นเป็นจำนวนมากแต่ในเรื่องของน้ำนั้นจะมีงบประมาณน้อยไปหน่อย ที่ผ่านมาในส่วนของการดำเนินการ เช่น ที่ส่วนของอำเภอเชียงม่วนซึ่งฝายที่ทำการจัดสร้างขึ้น โดยความร่วมมือของชาวบ้านเป็นลักษณะของฝายแกนดินซิเมนต์ ซึ่งมีความแข็งแรงมากใช้ได้นานหลายปี มีความแข็งแรงซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดี และเป็นการส่งเสริม อาชีพให้กับชาวบ้านได้ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ถือเป็นจุดเริ่มต้น หากทำไปทั่วประเทศในรูปแบบของฝายแกนดินซิเมนต์ ซึ่งขนาดลูกใหญ่ใช้เงินเพียง 4-5 แสนบาท แต่ถ้าเป็นฝายถาวรที่เป็นของชลประทาน ก็อาจจะมีงบประมาณถึง 25 ล้านบาท ซึ่งหากจะรอทั่วประเทศนั้นก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาซึ่งตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นการเร่งด่วน

    สัมภาษณ์… นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

     ขณะที่นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย อีกคน ระบุว่า อันดับแรกต้องบอกว่าระบบน้ำต้องทำในระดับทั่วทั้งประเทศ ถ้าหากเป็นรัฐบาลก็จะไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอีก ต้องทำอย่างจริงจังหลายระบบ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็กก็ต้องทำไปตามนั้น แต่ฝายแกนดินซิเมนต์นี้ต้องทำอย่างเร่งด่วน เนื่องจากใช้งบประมาณน้อย และจากในปีนี้เหลือระยะเวลาอีกไม่กี่เดือนที่ฝนจะตกลงมา ถ้ารอใช้ระบบอื่นที่จะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำหรืออะไรต่างๆก็ต้องทำไปตามระบบ แต่ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝายแกนดินซิเมนต์นี้ จะเป็นการดำเนินการเร่งด่วนเนื่องจากท้องถิ่นสามารถที่จะทำได้ทันที  ในพื้นที่ ที่มีลำห้วย งบประมาณก็ไม่มากตัวใหญ่สุดก็ประมาณ 4-5 แสนบาท ตัวขนาดเล็กก็ 3-4 แสนบาท ก็ทำได้ ซึ่งท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการ ตัวเองได้ อย่างตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญถือว่าน้ำเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งเรารู้ว่าจะแล้งไปอีก 3-4 ปี ซึ่งอะไรที่สามารถกักเก็บน้ำได้ก็ต้องทำ และสิ่งที่สามารถทำได้ไวที่สุดก็คือฝายแกนดินซิเมนต์ลักษณะแบบนี้ ระบบอื่นนั้นก็ทำเป็นปกติแต่แบบนี้ท้องถิ่นสามารถทำได้และกักเก็บน้ำได้ ในพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นระบบการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้

    สัมภาษณ์… นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย


แชร์ข่าวพะเยา