ต้อนรับสมาคมตระกูลซือแห่งประเทศไทย

แชร์ข่าวพะเยา

ชมรมตระกูลซือจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับสมาคมตระกูลซือแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมเยียน,พบปะแลกเปลี่ยน กับพี่น้องชาวจีนจะโพ้นทะเลในจ.พะเยา สืบต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา