ทำบุญครบรอบ 26 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด จัดพิธีทำบุญครบรอบ 26 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด จัดพิธีทำบุญครบรอบ 26 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ฯ โดยมี นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 26 ปี  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมประชุมพบปะคณะกรรมการบริหารกลุ่ม/ผู้แทนสมาชิก นำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ รอบ 6 เดือน พร้อม นำเสนอการพัฒนาระบบบริการของสหกรณ์โดยการใช้ Mobile Application และผ่านช่องทางเว็บไซต์ ทำให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ ข้อมูลหุ้น เงินฝาก เงินกู้ การค้ำประกัน ปันผล เงินเฉลี่ยคืน  การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ในการทำงานที่ดี มีวัฒนธรรม นวัตกรรมในองค์กร เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก


แชร์ข่าวพะเยา