คปภ.รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ พรบ.

แชร์ข่าวพะเยา

     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ พรบ.และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%

     นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิดงานรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ พรบ.รวมทั้งขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ที่ทางสำนักงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.จังหวัดพะเยาจัดขึ้น ที่บริเวณลานด้านหน้าลานอนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้ถึงผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงบทบาทและภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ในการดูแลและช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยจากรถ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประสบภัยจากรถ ควรได้รับจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีการรับมอบหมวกนิรภัยจากตัวแทนบริษัทผู้ประกันภัยต่างๆการปล่อยแถวรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสวมใส่หมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ การแสดงนิทรรศการความปลอดภัยจากบริษัทประกันภัย การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประสบภัยจากรถ โดยมีตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข ป้องกันบรรเทาสาธารภัยจังหวัด ตัวแทนจาก คปภ.ภาคเหนือ ร่วมเสวนาในกิจกรรมดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา