กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระอุบาลีคุญปมาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ

แชร์ข่าวพะเยา

พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ
พระอุบาลีคุญปมาจารย์ (ปวง รมมปญญมหาเถร ปธ.๕)
อดีตจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ, อดีตที่ปรึกษาจ้าคณะกาค ๖
วันที่ ๑๙-๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดเตรียมความพร้อม ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เคลื่อนศพจากพระวิหารหลวง อาราธนาขึ้นสู่ปราสาทนกหัสดีลิงค์
วันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พิธีบำเพ็ญกุศล ณ เมรุชั่วคราว ปราสกนกหัสดีลิงค์
วันที่ ๒๔ กุมกาพันธ์ ๒๕๖๓ พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรชั่วคราว วัดศรีโคมคำ


แชร์ข่าวพะเยา