ซ้อมแผนรองรับสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉิน ความรุนแรงในโรงพยาบาล

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ้อมแผนรองรับสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉิน ความรุนแรงในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566  เวลา 9.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉิน ความรุนแรงในโรงพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานรักษาความปลอดภัยและกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพะเยา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการตลอดจนให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาอาจก่อความรุนแรงในโรงพยาบาล จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการเข้าระงับเหตุความรุนแรงในโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมในการป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล และเพื่อฝึกทักษะให้สามารถตระหนักถึงสัญญาณเตือนหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดความรุนแรงขึ้นอย่างทันท่วงที ทีมวิทยากรจากสถานีตรวจภูธรจังหวัดพะเยา จำนวน 5 ท่าน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานเปล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ในโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมกาสะลอง  ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา