เวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลก วันอาสาฬหบูชา 66

แชร์ข่าวพะเยา

     จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 49 วันอาสาฬหบูชาโดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้าน จำนวนกว่า 20 ลำ นำนักท่องเที่ยวเข้าทำการเวียนเทียนรอบบริเวณวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นวัดเก่า แก่ มีอายุมากกว่า 530 ปี โดยในทุกปีจะจัดเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3 ครั้งต่อปี

     การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนถึงการนั่งเรือพายพื้นบ้านเข้าทำการเวียนเทียน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ประเพณีเวียนเทียนทางน้ำวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ในวันอาสาฬหบูชา ที่ทางจังหวัดพะเยาได้จัดขึ้น ซึ่งในปีนี้ จังหวัดพะเยาได้ร่วมกับ ททท. วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา พร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบวัดติโลกอาราม ซึ่งในปีนี้กว๊านพะเยาประสบกับปัญหาภัยแล้งปริมาณน้ำในกว๊านพะเยา ไม่สามารถที่จะเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามได้ จึงใช้วิธีการ นำพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางทางเรือและเดินเวียนเทียนรอบบริเวณองค์พระหลวงพ่อศิลาที่ประดิษฐานอยู่บริเวณวัด


แชร์ข่าวพะเยา