ลงนามความร่วมมือท่องเที่ยวพะเยา-จีน

แชร์ข่าวพะเยา

     กองประกวดมิสแกรนด์พะเยา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางการค้าและการ

ท่องเที่ยวระหว่างหอการค้าจังหวัดพะเยากับหอการค้ามณฑลไห่หนานโดยกองประกดมิสแกรนด์ พะเยา 2024

      การแสดงศิลปะวัฒนะธรรมรวมทั้งการประชาสัมพันธ์การประกวดมิสแกรนด์พะเยาเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของในกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือทางการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างหอการค้าจังหวัดพะเยากับหอการค้ามณฑลไห่หนาน กองประกวดมิสแกรนด์พะเยา 2024 ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณห้างท็อปพลาซ่า โดยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเพณีวัฒนธรรม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองพะเยา แหล่งท่องเที่ยว และสินค้าของดีจังหวัดพะเยา ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างหอการค้าจังหวัดพะเยากับหอกรค้ามณฑลไห่หนาน ก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของจังหวัดพะเยา

โดยในงานดังกล่าวนั้นมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวพะเยารวมทั้งการประชาสัมพันธ์การประกวดมิสแกรนด์พะเยา 2024 ที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้ โดยมีภาคเอกชน หน่วยงานราชการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง


แชร์ข่าวพะเยา