ปลุกผักไฮโดรฯขายสร้างรายได้วันละกว่า 2,000 บาท

แชร์ข่าวพะเยา

     หนุ่มวัย 41 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หันหลังให้กับการทำงานประจำปลุกผักไฮโดรโปรนิค ซึ่งเป็นผักสลัดกรีนโอ๊ค เรดโอ๊คขาย สร้างรายได้วันละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทโดยผักที่ปลูกนั้นจะเน้นใช้สารชีวภาพทั้งหมด จนเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถส่งขายจำหน่ายได้ทุกวัน

นายปฐมพงษ์ สุขแสนโชติ เกษตรกรหนุ่มในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยานำผู้สื่อข่าวเข้าดูแปลงปลูกผักไฮโดรโปรนิค ที่เขาปลุกไว้ประมาณ 80 โต๊ะปลุก หลังเขาหันหลังให้กับการทำงานประจำ เมื่อ 9 ปีที่ผ่านมา โดยการหันมาทำการปลูกผักสลัดกรีนโอ๊ค เรดโอ๊คโดยระบบให้ไฮโดรโปรนิค ที่ใช้ระบบน้ำวนเข้าทำการบริหารจัดการ จนสามารถทำให้ผักสลัดที่ปลูกไว้โตได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม รวมทั้งเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งในแต่ละวันก็จะสามารถผลัดเปลี่ยนเก็บผลผลิตได้ทุกวันจนสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

โดยนายปฐมพงษ์ เล่าว่า ตนเองได้ทำการปลุกผักดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาประมาณ 9 ปีมาแล้วโดยผักที่ปลูกนั้นจะเป็นผักสลัดกรีนโอ๊คและเรดโอ๊ค โดยจะใช้ระยะเวลาในการโลกประมาณ 45 วันก็จะสามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้ โดยตนเองนั้นได้ปลุกไว้ประมาณ 80 โต๊ะปลุก ซึ่งในแต่ละวันก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้เฉลี่ยวันละมากกว่า 20 กิโลกรัม โดยจะจำหน่ายกิโลกรัมละ 70 บาท ซึ่งตลาดของตนเองนั้นก็จะเป็นการสั่งออเดอร์จากร้านที่ทำสลัดโรล ทำสเต็ก ทำการออเดอร์มาทุกวันและตนเองก็จะมีบริการนำไปส่งให้กับร้านค้า ซึ่งมีกว่า 10 ร้าน ที่เป็นขาประจำโดยวิธีการปลูกนั้นตนเองจะใช้ระบบน้ำวน เพื่อให้ผักของตนเองนั้นโตอย่างรวดเร็ว กว่าการใช้ระบบอย่างอื่น ในส่วนของการดูแลรักษานั้นตนเองก็จะใช้ระบบชีวภาพทั้งหมดเข้ามาทำการผลิตผัก ไฮโดรโปรนิของตนเอง ซึ่งในแต่ละวันก็สามารถเก็บผลผลิตและนำออกส่งจำหน่ายสร้างรายได้ให้เฉลี่ยแล้ววันละกว่า 2,000 บาท

    สัมภาษณ์… นายปฐมพงษ์ สุขแสนโชติ อายุ 41 ปีบ้านเลขที่ 215 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 084-3717100


แชร์ข่าวพะเยา