ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลเชียงคำ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ ตะวัน ที่ปรึกษา นายแพทย์ชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช) แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ นายแพทย์เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลพะเยา ร่วมให้การต้อนรับ แพทย์หญิงลดาวรรณ หาญไพโรจน์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ พร้อมด้วย นายแพทย์ไชยวัฒน์ ภูติยานันต์ ประธานองค์กรแพทย์ นำทีมจิตแพทย์โรงพยาบาลเชียงคำ แพทย์หญิงเบญญาภา ชวลิตพิเชฐ นายแพทย์ชำนาญการ นายแพทย์นฤสรณ์ อิงคโชติวณิช นายแพทย์ชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมศึกษาดูงานที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม 3 กลุ่มการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหอผู้ป่วยในจิตเวชของโรงพยาบาลเชียงคำ รวมถึงมีการวางแนวทาง และวางแผนบริการ เพื่อรองรับอาการของผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัดพะเยาร่วมกันกับกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา