อบรมเชิงปฏิบัติการ

แชร์ข่าวพะเยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลฟื้นฟูสภาพหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน เขตสุขภาพที่ 1

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลฟื้นฟูสภาพหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน ภายใต้โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ 1 ประจำปี 2566 สำหรับพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพ และบุคลากรทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่1 จำนวนทั้งสิ้น 95 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดูแล อันจะนำไปสู่ผู้ป่วยและคนพิการนั้นได้เข้าถึงระบบการส่งต่อระหว่างเครือข่าย และระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างแท้จริง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยต่อไป โดยมีนายแพทย์สมภพ เมืองชื่น รองนายแพทย์สาธารณสุขพะเยา ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate care) และการดูแลแบบประคับประครอง (Palliative care) เขตสุขภาพที่๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์ฐิติ ธุวดาราตระกูล ประธานคณะพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน(Intermediate care) เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ วิทยากร ผู้ทรงคุณ จากสถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูฯ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลน่าน มหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลพะเยา และสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา