ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

แชร์ข่าวพะเยา

     เกษตรจังหวัดพะเยา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติวันที่ 12 สิงหาคม 2566

นายณรงค์ศักดิ์โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาต่างร่วมกันเข้าทำการดำนาและส่งเสริมในเรื่องของการเกษตร ในพื้นที่ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ตามโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรผู้ทำนาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้ตระหนักถึงการผลิตเข้านาปี ที่ให้มีการดำเนินการการผลิตในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม โดยการผลิตข้าวนาปี ที่ใช้เวลาที่เหมาะสม ซึ่งใช้ระยะเวลาในรอบของเดือนสิงหาคม ในการที่จะเริ่มการผลิตข้าว ซึ่งทางจังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

โดยในวันนี้จึงได้มีกิจกรรมในเรื่องของการรณรงค์ที่จะทำการผลิตข้าวให้มีความเหมาะสมกับช่วงฤดูกาล ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการผลิตในห้วงของเดือนสิงหาคมและจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในห้วงเดือนธันวาคม ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะให้ข้าวมีความอุดมสมบูรณ์และได้ผลผลิตที่ดี โดยในวันนี้ทางจังหวัดพะเยาจึงได้มีโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 ขึ้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง


แชร์ข่าวพะเยา