ชาวบ้านแห่ขอโชคลาภต้นตะเคียนยักษ์วัดห้วยเคียนเหนือ

แชร์ข่าวพะเยา

      ชาวบ้านจำนวนมาก ต่างเดินทางเข้าขอโชคลาภกับต้นตะเคียนยักษ์ บริเวณภายในวัดห้วยเคียนเหนือ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังพบว่าให้โชคลาภกับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องรวมทั้งหากจะบนบานศาลกล่าวขอในเรื่องการงานหรือการสอบ ก็จะเป็นผลสำเร็จจนทำให้มีผู้เดินทางมานำข้าวของเครื่องใช้เข้าไหว้และแก้บนกันอย่างต่อเนื่อง

      ชาวบ้านจำนวนมากต่างเดินทางเข้าทำการขอโชคลาภกับต้นตะเคียนขนาดใหญ่ ที่มีความยาวมากกว่า 24 เมตร ที่ถูกตั้งไว้บริเวณภายในศาลาวัดบ้านห้วยเคียนเหนือ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา หลังพบว่าให้โชคลาภกับชาวบ้านเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องมาโดยตลอดรวมทั้งให้ได้รับผลสำเร็จจากการขอในเรื่องการงาน การสอบ หรือการเลื่อนขั้นตำแหน่ง มักจะได้ตามประสงค์ จึงทำให้ชาวบ้านเดินทางเข้ามาสักการะโดยเฉพาะก่อนวันที่หวยจะออก เพื่อขอโชคลาภนำไปเสี่ยงโชคในการซื้อหวยในงวดที่จะถึงนี้ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ามาสักการะรวมทั้งนำแป้งเข้าลูบกับต้นตะเคียนยักษ์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันต้นเคียนดังกล่าวยังคงมีลักษณะที่คล้ายว่ามีการตกน้ำมันที่ยังคงพบเห็นและหลงเหลืออยู่ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่แล้วจะพบตัวเลขที่แตกต่างกันไป ซึ่งในงวดนี้มีทั้ง 843,821 ขณะที่การจุดธูปก็จะพบตัวเลข 011 นอกจากนั้นยังจะนำเลขที่ของวัด คือ 169 เพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้

     โดยพระอธิการอุดม โชติวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยเคียนเหนือ เจ้าคณะตำบลบ้านต๊ำ เขต 2 ระบุว่าเดิมต้นตะเคียนดังกล่าวนั้นได้พบในลำห้วย จากโครงการของทางราชการที่ได้มีการขุดลอก ในปี 2553 ก็ได้นำต้นตะเคียนดังกล่าวขึ้นมาไว้บริเวณวัด เพื่อไว้เป็นที่ระลึกสำหรับชาวบ้านห้วยเคียนเหนือ และเป็นที่สักการะบูชาสำหรับบุคคลที่ชอบเสี่ยงในเรื่องของโชคลาภ ที่มีบุญวาสนาต่อเรื่องโชคลาภการเสี่ยงดวงก็จะมาขอ หรือนอกจากนั้นก็จะมีการมาบนบานสานกล่าว การสอบ การเรียน การงาน ก็จะได้รับความสำเร็จตามปรารถนาที่ขอไว้ และมีบางส่วนก็จะนำเครื่องเซ่นไหว้มาแก้บนด้วยการนำข้าวของมาถวายเป็นจำนวนมาก ในส่วนตอนแรกที่ประวัติของต้นตะเคียนดังกล่าวนั้น เนื่องจากอาตมาภาพก็ได้มีการฝันว่ามีผู้หญิงได้มาบอกว่าอยากจะขึ้นจากบริเวณน้ำดังกล่าวซึ่งไม่รู้ที่แห่งใด หลังจากนั้น 2-3 วัน ก็มีผู้ใหญ่บ้านมาบอกว่าพบต้นตะเคียนและได้นำมาจากลำห้วย หลังจากนั้นอาการที่กระวนกระวายสำหรับอาตมาภาพ ก็หายไปและมีอาการปกติ ต่อมาญาติโยมก็ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันนำต้นตะเคียนดังกล่าวมาไว้ที่วัด สำหรับต้นตะเคียนที่ได้มาดังกล่าวนั้นมีความยาว 24  เมตร ซึ่งถือว่ายาวที่สุดและใหญ่ที่สุดในพื้นที่ และยังระบุว่าสำหรับศรัทธาญาติโยมที่ได้มาขอโชคขอลาภ อย่าได้หลงงมงายจนเกินไป ซึ่งให้ถือเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆของชาวบ้านหรือศรัทธาที่เข้าขอโชคลาภดังกล่าว

        สัมภาษณ์… พระอธิการอุดม โชติวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยเคียนเหนือ เจ้าคณะตำบลบ้านต๊ำ เขต 2ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา