มอบของ

แชร์ข่าวพะเยา

    นางสาวสุคนธา  เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรคมนาคม จังหวัดพะเยา และทีมงาน   บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้มอบป๊อปคอร์น จาก SF Cinema ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้า กับ NT สนับสนุน ในการจัดกิจกรรม “วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์”    จำนวน  200  ถุง  โดย  นายโชคดี สกุลกวีพร  ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา เป็นผู้รับมอบ ณ TKPark  อุทธยานการเรียนรู้พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา