หนอนกระทู้ระบาดหนักกัดกินข้าวโพดเสียหาย

แชร์ข่าวพะเยา

     หนอนกระทู้ระบาดหนักกัดกินข้าวโพดเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้รับความเสียหาย จนชาวบ้านต้องเร่งนำสารเคมีเข้าทำการฉีดพ่นเพื่อทำลายหนอนกระทู้ดังกล่าว

     เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องนำโดรนเข้าทำการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดหนอนกระทู้ ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่แปลงปลูกข้าวโพดของเกษตรกรเป็นวงกว้าง จนเริ่มที่จะส่งผลกระทบทำให้ต้นข้าวโพดได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกหนอนกระทู้กัดกินใบรวมทั้งยอดอ่อนที่กำลังจะให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย บางต้นถึงกับยุบตัวลง

โดยนายนิรันดร์ บุญเรือง เกษตรกรในพื้นที่ ระบุว่า ตนเองได้เข้าทำการปลูกข้าวโพด จำนวน 15 ไร่ โดยหนอนกระทู้ดังกล่าวได้มีการระบาดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะมากมายขนาดนี้ พอช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพบว่ามีการระบาดอย่างหนัก โดยคาดว่าหากนำสารเคมีเข้าทำการฉีดพ่นผลผลิตอาจจะได้รับอยู่ ซึ่งการระบาดในครั้งนี้ถือว่าพบครั้งแรกในพื้นที่ ที่หนอนกระทู้มีการระบาดกัดกินข้าวโพด คงจะเกิดเนื่องจากสภาพอากาศที่แล้งจึงส่งผลกระทบทำให้หนอนกระทู้ดังกล่าวระบาดอย่างหนักในช่วงนี้

สัมภาษณ์…นายนิรันดร์ บุญแก้ว เกษตรกรในพื้นที่ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา